Ölüme Bağlı Tasarruf Ne Demek?

0

Ölüme bağlı tasarruf nedir, ne demektir? Ölüme bağlı tasarruf nasıl gerçekleşir, hukuki yönü nedir, Ölüme Bağlı Tasarruf hakkında bilgi.

Advertisement

Ölüme Bağlı Tasarruf Ne Demek?

Ölüme bağlı tasarruf, miras hukukunda, bir kimsenin ölümünden sonra hukuki sonuç ve hüküm doğurmak üzere yaptığı hukuki işlemdir.

Dar anlamda vasiyetname ya da miras sözleşmesi için kullanılan terim, geniş anlamda vasiyetnamede ya da miras sözleşmesinde yer alan tekil işlemleri de kapsar. Genelde terekeye ilişkin olmakla birlikte cenazenin kaldırılması, çocuklarının eğitimi gibi konularla ilgili emir ve direktifleri de içerebilir. Kişi, yakın hısımlarına tanınan saklı pay dışında, vasiyet serbestliğine dayanarak mal varlığı üzerinde dilediğince tasarrufta bulunabilir. Vasiyet serbestliği kişiye bağlı haklardan olduğu için bu konuda temsil ve vekâlet söz konusu olamaz.

Ölüme bağlı tasarruf, geciktirici ya da bozucu bir koşula da bağlanabilir. Ama yasaya, ahlak ve adaba aykırı, gerçekleşmesi olanaksız, anlamsız koşullara bağlı miras sözleşmesi yapılamaz. Kişi ölüme bağlı tasarruf yoluyla vakıf kurma yoluna da gidebilir. Vakıf genellikle vasiyetnameyle kurulur ve vakfedenin mal varlığı kendi koymuş olduğu kurallar gereğince bu amaç için kullanılır.

Vasiyetçinin son isteğinin yerine getirilmesi için bir ya da birkaç kişiyi görevlendirme de ancak ölüme bağlı bir tasarrufla gerçekleştirilebilir. Ölüme bağlı tasarruflar, tasarrufta bulunanın ehliyetsizliği, yasaya, ahlak ve adaba aykırılık, şekil noksanlığı, hata, hile ya da tehdit nedenlerine dayanılarak iptal edilebilir. İptal ancak vasiyetçinin ölümünden sonra, mirasla ilgisi bulunan mirasçılar tarafından talep ve dava edilebilir. Bu dava için ölüme bağlı tasarrufun ve iptal nedeninin öğrenildiği günden başlayarak bir yıllık zamanaşımı öngörülmüştür.

Advertisement


Leave A Reply