Ömerli Nerededir?

0
Advertisement

Ömerli nerededir? Ömerli hangi ilimize bağlıdır? Ömerli ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

ÖmerliÖmerli;Mardin ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 39 köyü vardır. İlin ortasında; kuzeyden Savur, doğudan Midyat, güneyden Nusaybin, Yeşilli, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, Güneydoğu Anadolu’ nun önemli yükseltilerinden olan Mardin Eşiği üzerindeki yaylaların bir bölümünü içerir. Genelde düz olan yer şekilleri, hafif engebelerle kesilir. 900-1.000 m dolayındaki ortalama yükselti, 1.095 m’ye ulaşır. Kalker anakayası üzerinde kireçli topraklar egemendir. Kuzeybatıda Savur Çayı, doğuda Çaçak Deresi ilçeden kaynaklanır. Kuzeye doğru akar, ilçe toprakları dışında Dicle Irmağı’na katılır. Karstik su kaynaklarına rastlanır. İklim, karasal olmakla birlikte Akdeniz iklimindende etkilenir. Yıllık ortalama sıcaklık 16° C, yağış tutan 700-750 mm’dir. Kışlar ılıman, yazlar sıcak ve kurak geçer. Ormanlar aşırı yararlanma, hayvan otlatma sonucu daralmış ve verimden düşmüştür. Çevre tümüyle meşe ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. Yamaçlarda bağlar, Savur Vadisi boyunca kavak ağaçlan görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanmasına karşın, tarımsal üretim düşüktür. Küçükbaş hayvan (koyun, keçi) beslenir. Geleneksel dokumacılık, günümüzde de sürdürülür.

Mardin-Midyat Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.100 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 18 km uzaklıktadır.

Advertisement

Leave A Reply