Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Ömür Geçen

0

İçinde veya anlamında ömür geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Ömür hakkında atasözleri deyimler ve anlamları.

Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler

Advertisement

Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler

ATASÖZLERİ:

*** alıcı kuşun ömrü az olur
başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.

*** leyleğin ömrü (günü) laklakla geçer
boş, anlamsız konuşanların durumunu anlatmak için söylenen bir söz.

*** yırtıcı kuşun ömrü az olur
başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.

Advertisement

DEYİMLER:

*** ömre bedel
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli):  Orada ümitler ve hayal sukutlarıyla geçen, bir ömre bedel hareketli hayatı!  -R. H. Karay.

*** ömrü uzamak
1) uzun süre yaşamak; 2) çok dayanmak.

*** ömrü vefa etmemek
bir sonuca ulaşmadan ölmek.

*** ömrümün varı
gözümün nuru:  Yürü dilber, yürü ömrümün varı -Halk türküsü.

*** ömrüne bereket
ömrün uzun olsun, var ol, sağ ol” anlamında kullanılan bir söz.

Advertisement

*** ömrüne ömür katmak
sevinmesine, mutlu olmasına sebep olmak.

*** ömür çürütmek
uzun zaman emek vermiş olmak veya boşuna vakit geçirmiş olmak.

*** ömür geçirmek
yaşamak: … ihtiyar adam hazin bir ömür geçiriyordu.  -F. R. Atay.

*** ömür sürmek
1) iyi ve rahat yaşamak; 2) yaşamı belli şartlar içinde sürüp gitmek.

*** ömürler olsun
eli öpülenin öpene “çok yaşa” anlamında söylediği bir söz.

*** ömürsün
1) beklenilmeyen iyi davranışlar karşısında kullanılan bir söz; 2) “neşeli, hoşsohbet, komik, eğlendiren birisin” anlamında kullanılan bir söz.

*** size (sizlere) ömür
bir kimsenin öldüğünü bildirmek için kullanılan bir söz.

*** üç günlük ömür
ömrün kısalığını anlatan bir söz.

Advertisement


Leave A Reply