Omurgalılar Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Omurgalılar ile ilgili kısa ve temel bilgiler ve omurgalı hayvanların alt ana sınıfları hakkında bilgi

KeçiOmurgalılar, hayvanlar dünyasının önemli bir şubesidir. Bu şube gelişmiş, ileri yaratıklardan meydana gelmiştir. Omurgalı hayvanların dış görünüşlerinde bir bakışım (simetri) vardır; yâni, vücutlarının bir yanı nasılsa, öbür yanları da öyledir. Yalnız, iç organlar, sinir sistemleri sağda, ya da solda olabilir.

Omurgalılar’ın sert, sağlam kemiklerden, ya da kıkırdaklardan yapılmış eklemli iskelet’leri vardır. Bu iskelet hem vücudun çatışını meydana getirir, hem de hayvanı dış etkilere karşı korur, iskeletin üzeri ince bir kas tabakasıyla örtülüdür.

Çoğu Omurgalıların 4 ayağı vardır. Bu ayaklar, hayvanın yaşama koşullarına, içinde bulunduğu ortama göre, çeşitli biçimler almış, kimisinde yüzgeç, kimisinde kanat haline gelmiştir. Karada, suda, havada yaşayan sayısız omurgalı vardır.

Omurgalılar’m solunum sistemleri öbür yaratıklara göre çok gelişmiştir. Suda yaşayanlar solungaçlarla, havada, karada yaşayanlarsa akciğerler’iyle solunurlar. Birtakım balıklarla kurbağalar da iki çeşit solunum yapabilirler. Dolaşımları, yüreğin pompaladığı kanla sağlanır. Az gelişmiş Omurgalılar’da iki, daha çok gelişmişlerde de üç, ya da dört yürek boşluğu vardır. Hemen bütün Omurgalılar erkek, dişi olarak ikiye ayrılmışlardır. Memeliler dışında hepsi yumurtlayarak ürerler.

Omurgalılar 5 alt şubeye ayrılırlar:

Advertisement

1)Memeliler,
2)Kuşlar,
3)Sürüngenler,
4)Kurbağalar,
5)Balıklar.


Leave A Reply