Omuz Nedir? Sözlük Anlamı – Gerçek, Yan ve Mecaz Anlamları

0

Omuz ne anlama gelir? Omuz kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Omuz :

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
“Başı omuzları içine çökmüş gibi idi.” – F. R. Atay

Advertisement
omzuna atmak :

ceket vb. şeyleri tam olarak giymeden sırtına koymak
“Kadifeye benzer dokumalı pahalı kumaştan paltolarını omuzlarına atmışlar.” – C. Külebi

(birinin) omzuna binmek :

yük olmak, ağırlık vermek

omuz kaldırmak :

1. bilmez gibi davranmak
2. kabul etmemek, geri çevirmek

omuz öpüşmek :

eşit derecede olmak

Advertisement
omuz silkmek :

aldırmamak, önem vermemek
“Seni hizmetime alacağım, dedim. Âdeta omuz silkerek: -Pekâlâ, dedi.” – F. R. Atay

omuz vermek :

1. omzuyla dayanmak
2. destek olmak
“Bu, insanı yanlış yollara itelese de bir çıkış noktası bulunmasına omuz verebilir.” – S. Birsel

omuzda taşımak :

çok saygı göstermek, yüceltmek, övmek

omuzları çökmek :

bitkin, perişan ve yıkılmış bir durumda olmak

omuz başı :

1. Kol ile omzun birleştiği yer
“Kolumu öyle bir çekiş çekti ki omuz başım çatırdadı.” – S. M. Alus
2. Yanı başı
“Akşamları Atpazarı’na bakan Altındiş’in kahvesinde bom oynarken gelir, omuz başımda durur, beni seyrederdi.” – S. F. Abasıyanık

omuz eklemi :

Kol kemiğinin başını kürek kemiğinin yuva çukuruyla birleştiren eklem

Advertisement
omuz omuza :

1. Çok sıkışık bir durumda, yan yana
“Omuz omuza durup kapıdan bahçeyi seyre çalışan bir bedevi kümesi yolunu kesmişti.” – R. H. Karay
2. Dayanışma içinde, birlikte
“Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim’e doğru akıyorlardı.” – Y. Z. Ortaç


Omuz Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Omuz; kol ya da ön bacaklarla gövde arasındaki eklem ve bu eklemle kürek kemiğinin çevresindeki dokuları kapsayan bölgedir.

Köprücük kemiği ve kürek kemiği omuz kemeri olarak bilinen yapıyı oluşturur. İnsanda köprücük kemiği önde göğüs kemiğiyle, yanlarda kürek kemiğiyle eklemleşir, kürek kemiği gövdeye kaslarla bağlıdır. Koşan memelilerin çoğunda köprücük kemikleri üstkol kemiğinin (humerus) öne doğru serbestçe hareket edebilmesini sağlayacak biçimde körelmiştir ya da hiç yoktur. Üstkolun kürek kemiğindeki bir girintiyle birleştiği yumrulu yuvalı eklem, omuz kemerinin en büyük eklemidir.

Omzun esnek yapıda olması köstebekte kazma, antilopta koşma, gibonlarda daldan dala sıçrama ve kuşlarda uçma hareketlerine yardımcı olur.


Leave A Reply