One Direction, Gotta Be You Çevirisi

1
Advertisement

One Direction Gotta Be You Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. One Direction Gotta Be You şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

One Direction

Kaynak: commons.wikimedia.org

One Direction – Gotta Be You Çevirisi

 • Girl I see it in your eyes you’re disappointed
  Kız, gözlerinde hayal kırıklığını görüyorum
  Cause I’m the foolish one that you anointed with your heart
  Çünkü ben senin kalbinle kutsadığın bir aptalım
  I tore it apart
  Ben bunu kopardım
 • And girl what a mess I made upon your innocence
  Ve kız senin masumiyetine yaptığım saçmalık
  And no woman in the world deserves this
  Ve bu dünyadaki, hiç bir bayan bunu hak etmez
  But here I am asking you for one more chance
  Fakat şimdi senden bir şans daha istiyorum
 • Can we fall, one more time?
  Bir kere daha aşkı yaşayabilir miyiz?
  Stop the tape and rewind
  Kaydı durdurup, başa sarabilirmiyiz
  Oh and if you walk away I know I’ll fade
  Ve eğer gidersen biliyorum ben solacağım
  Cause there is nobody else
  Çünkü başka birisi yok
 • It’s gotta be you
  Sen olmalısın
  Only you
  Sadece sen
  It’s gotta be youu
  Sen olmalısın
  Only you
  Sadece sen
 • Now girl I hear it in your voice and how it trembles
  Şimdi kız, sesinin titremesinde duyuyorum
  When you speak to me I don’t resemble, who I was
  Benimle konuştuğunda benzetemiyorum kimdim ben
  You’ve almost had enough
  Her zaman sende yeterince vardı
 • And your actions speak louder than words
  Ve hareketlerin sözlerinden daha yüksek sesle ifade ediyor
  And you’re about to break from all you’ve heard
  Ve duyduğun herşeyi bir kenara atmak üzeresin
  Don’t be scared, I ain’t going no where
  Korkma, Ben hiç bir yere gitmiyorum
  I’ll be here, by your side
  Burada senin yanında olacağım
 • No more fears, no more crying
  Daha fazla korku yok, ağlamak yok
  But if you walk away
  Ama eğer gidersen
  I know I’ll fade
  Biliyorum ben solacağım
  Cause there is nobody else
  Çünkü başka birisi yok
 • It’s gotta be you
  Sen olmalısın
  Only you
  Sadece sen
  It’s gotta be youu
  Sen olmalısın
  Only you
  Sadece sen
 • Oh girl, can we try one more, one more time?
  Oh kız, bir kere daha deneyebilir miyiz, bir kere daha?
  One more, one more, can we try?
  Bir kere daha, bir kere daha deneyebilir miyiz?
  One more, one more time
  Bir kere daha, bir kere daha
  I’ll make it better
 • Daha iyi yapacağım
  One more, one more, can we try?
  Bir kere daha, bir kere daha deneyebilir miyiz?
  One more, one more,
  Bir kere daha, bir kere daha
  Can we try one more time to make it all better?
  Daha iyi yapmak için bir kere daha deneyebilir miyiz?
 • It’s gotta be you
  Sen olmalısın
  Only you
  Sadece sen
  It’s gotta be youu
  Sen olmalısın
  Only you
  Sadece sen


1 Yorum

Reply To Harry Cancel Reply