Onkoloji Nedir? Neyi İnceler? Onkoloji Biliminin Çalışması Hakkında Bilgi

0

Onkoloji nedir? Onkoloji bilimi neyi inceler, çalışma yöntemleri, hastalıkları nelerdir, Onkoloji bilimi hakkında bilgi.

kanser

Kaynak: pexels.com

Onkoloji

Onkoloji; urları (tümör) inceleyen bilim dalıdır. Doku ve organları oluşturan hücreler çeşitli nedenlerle yıprandıklarında ya da öldüklerinde, organizma onların yerine yenilerini koyar. Bu yenilemenin gerçekleşmesi için o bölgede bulunan hücrelerin fazladan bölünmesi gerekir. Bazı durumlarda ise değişik hücreler oluşarak, nedbe dokusu gelişebilir. Her ne olursa olsun hücre kaybının olduğu bölgede hücre çoğalımının normal sınırlara dönmesi gerekir. Ancak bazen çeşitli nedenlere bağlı olarak ur normal sınırlara dönme gerçekleşmeyebilir ve bir ya da birkaç hücre çeşidi amaçsız ve denetimsiz çoğalarak fazlalık dokuları oluştururlar. Bu fazlalık dokuları ur ya da neoplazma, oluşum sürecine de neoplazmi denir.

Oluştukları hücrelerin farklılaşma düzeylerine göre iki gruba ayrılırlar. Bunlardan ilki, iyi huylu (selim-binayn) urlar öteki ise, kötü huylu (habis-melin) urlardır. Urların özellikleri, oluşmaları, yol açtıkları rahatsızlıklar ve tedavi yöntemlerine ilişkin çalışmalar onkoloji biliminin konusunu oluşturur.

Tedavi Yolları

Günümüzde ur tedavisi ur hücrelerinin organizmadan uzaklaştırılması, uzaklaştırılamayanların ise öldürülmesi ilkesine dayanır. Herhangi bir urun tedavisinde onun yayılma derecesinin bilinmesi önem taşır. Urların tedavisinde, cerrahi ışın (radyoterapi), ilaç tedavisi (kemoterapi) yöntemlerinden bir ya da birkaçı uygulanır.

Cerrahi tedavi, urların tedavisinde uygulanan yöntemlerin en güvenilir olanıdır. Cerrahi tedavinin dayandığı ilke, urun bulunduğu bölgeden çıkarılmasıdır. Bu tedavi yöntemi iyi huylu (selim) urlarda iyi sonuç verir. Ancak ur hücreleri çevre dokulara yığılmış, kan ve lenf dolaşımıyla uzak bölgelere taşınmışsa cerrahi tedavi bu tür durumlarda tek başına yetersiz kalır. Işın tedavisi (radyoterapi), gittikçe önem kazanmayan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminin kötü huylu urlara uygulanmasının nedeni onların radyoaktif ışınlara sağlıklı dokulara oranla daha dayanıksız olmalarıdır. Uygulamada kötü huylu urların bazı türlerinde iyileşme görülmekte, bazılarında ise urlar küçülmekte, ağrı, kanama gibi belirtiler ortadan kalkarak yaşama umudu artmaktadır. Ancak bu ışınların tedavi edici özelliği belirli bir doza kadardır. Bu doz aşıldığında ise etki tersine dönerek kanserleştirici özellik kazandırır. Urların tedavisinde bu yöntem yalnız başına kullanılabileceği gibi cerrahi tedaviyle birlikte de uygulanabilir.


Leave A Reply