Ontario Gölü Nerededir?

0
Advertisement

Ontario Gölü nerededir, yüzölçümü nedir? Ontario Gölü özellikleri, coğrafi konumu nedir? Ontario Gölü hakkında bilgi.

Ontario Gölü

Ontario Gölü Haritası

Ontario Gölü

Ontario Gölü; Kuzey Amerika’daki Büyük Göller’den biridir. Sistemi oluşturan beş gölün en küçüğü ve en doğuda yer alanıdır. Kuzeyde Kanada’nın Ontario, güneyde de ABD’nin New York eyaleti ile çevrilidir. Kabaca oval biçimli olan gölün doğu-batı doğrultusunda uzanan ana ekseni 311 km, en geniş yeri ise 85 km’dir. Su toplama havzası, yüzey alanı (19.554 km2) dışında toplam 70.400 km2’dir.

Gölü besleyen başlıca akarsu Niyagara Irmağıdır. Göle ayrıca güneyden Genesee, Oswego ve Black, kuzeyden de Trent ırmakları dökülür. Gölün sularının St. Lawrence Irmağına boşaldığı Kingston yakınlarında beş adadan oluşan bir zincir vardır. Gölün deniz düzeyinden ortalama yüksekliği 75 m, ortalama derinliği 86 m ve en derin noktası ise 244 m’dir. Hızı günde 13 km’ye ulaşan doğu yönündeki yüzey akıntısının en şiddetli olduğu yer güney kıyılarıdır. Weiland Kanalı ve Niyagara Irmağı gölü Erie Gölüne bağlar.

Ayrıca Trenton’daki Trent Kanalı yoluyla Georgia Körfezine, Rideau Kanalı aracılığıyla da Ottawa’ya bağlanan gölün Oswego’daki New York Eyaleti Mavna Kanalı ile de bağlantısı vardır. Kuzeyindeki düzlüklerde yoğun tarım yapılır. Güney kıyısında 5-13 km içeride Niyagara Kayalıkları uzanır. Ontario’daki Toronto ve Hamilton ile New York eyaleti sınırları içinde kalan Rochester birer liman kenti olmanın yanı sıra önemli sanayi merkezleridir. Öteki önemli limanlar New York’taki Kingston ve Oswego’dur. Aralık ortasından nisan ortasına değin limanlar buzla kaplanır; don ise yalnızca kıyılarda görülür.

Göl kıyılarına ayak basan ilk Avrupalılar, 1615’te bölgeye gelen Étienne Brûlé ve Samuel de Champlain adlı Fransız kâşifler oldu. O dönemde Ontario bölgesi, İngilizlerin müttefiki olan İrokuaların elindeydi. 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılın başlarındaki geçici barış döneminde Fransızlar bölgede, aralarında Fort-Frontenac’ın da (1673) bulunduğu bir dizi kale kurdular; Fort-Frontenac’ın yerinde bugün Kingston vardır. Fransız ve Yerli Savaşı’nın (1754-63) sonunda İngilizlerin denetimine giren bölgede, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrasında yeni yerleşmeler kuruldu, ticaret ve gemicilik gelişti.


Kaynak – 2

Ontario Gölü; Kuzey Amerika’ da, Büyük Göller’in en doğuda ve en küçük olanıdır. Yüzölçümü 19.684 km², doğu-batı doğrultusunda maksimum uzunluğu 311 km, kuzey-güney doğrultusunda maksimum genişliği 85 km, ortalama derinliği 75 m, en derin noktası 237 m, akaçlama havzası 89.600 km²’dir.

Advertisement

Uzunca, oval biçimli Kanada ile ABD arasında uzanan göl, doğu ve güneyden ABD’nin New York, güney, batı ve kuzeyden Kanada’nın Ontario eyaletleriyle çevrilidir. ABD-Kanada sınırı gölün içinden geçer. Niagara Irmağı ve Weiland Kanalı ile Erie Gölü’ ne bağlanır. Küçük ırmaklarla beslenen göl, fazla sularını, kuzeydoğusundaki bir ayakla St. Lawrence Irmağı’nı akıtır. Yıl boyunca ulaşıma açık olmakla birlikte, kıyılarındaki korunaklı limanların bazıları ender olarak kış mevsiminde 2-3 ay buz tutar. Okyanus gemilerinin, içlerine kadar ulaşımına olanak sağlayan Büyük Göller ve büyük limanları ağının bir parçasını oluşturur. Buzul kökenli gölün çevresindeki alüvyonlu topraklarda tahıl üretimi, bahçecilik, çiçekçilik, vb tarım etkinlikleri gerçekleştirilir.


Leave A Reply