Onur İle İlgili Kompozisyon

0

Onur duygusu ile ilgili yazı /kompozisyon. Onur duygusu nedir? Hayatımızdaki yeri ve önemi

Onur İle İlgili SözlerONUR DUYGUSU

Advertisement

Onur, benliğimizi duyup sevmekten ve başkaları tarafından da iyi karşılanmasını istemekten meydana gelen bir duygudur. İnsanlarda bu duygu, varlığı korumak özlemine bağlıdır ve onun neticesidir. Örgensel ve tinsel varlığımız için daima iyi şartlar istememiz bu özlemden ileri geliyor.

Başka insanların kendi hakkımızdaki fikirlerine karşı duygulu, övmelerden memnun olmak, yermelerden üzülmek, herkes için tabiidir. Onur duygusu, medeni cemiyetler içinde yaşayan fertlerde daha beslenmiş bir haldedir. İlkel cemiyetlerde insanlar, birçok yanlış inanışlara ve adetlere esir oldukları için kişiliklerine de tamamiyle sahip bulunamazlar. Onları memnun veya müteessir edecek şeyler, kendilerine ait fikir ve hükümlerden ziyade adetlere ve inanışlara bağlıdır.

Onur duygusu, insanlık değerini arttırıyor. Çünkü ölçülü ve doğal halde olmak şartıyla onuru kuvvetli olanlar, cemiyet nizamlarına ve başkalarının onurlarına da riayet ederler. Onurlu insanlardan toplanmış bir millette hak ve ödev kavramları daha iyi anlaşılır.

Onur duygusunun aşırı veya bozuk şekilleri de vardır ki bunları «kurum, övünme» gibi kelimelerle ifade ediyoruz.

Advertisement

Şeref ve şahsiyet duygusu da onur duygusunun bir neticesi ve bir şeklidir. İnsan, benliğine ait değerlere saygı gösterilmesini istiyor. Kendimizi her bakımdan çevremizdeki insanlarla, hele bize benzeyen şartlar içinde bulunanlarla karşılaştırırız. Bu karşılaştırmanın bizi memnun edecek bir netice vermesini istemek, pek doğal bir haktır. Haysiyetli insan, kendi meziyetlerinden memnun olan, onlara az çok güvenen ve başkalarından saygı bekleyen adamdır. Şeref ve haysiyet duygusu, değer verdiğimiz ve değer verilmesini istediğimiz şeylere göre çok çeşitli olabilir. Aile şerefi, meslek şerefi, millet, yurt ve devlet şerefi gibi değerler onurlu bir insanın, korunmasını isteyeceği başlıca temellerdir.


Leave A Reply