Önyargı Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Önyargı ne anlama gelir? Önyargı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Önyargı Nedir? Sözlük Anlamı

Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir
Ön ve yargı sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan önyargı sözcüğü kendi tanımını da içinde taşımaktadır. Önyargı başka bir değişle peşin hükümlü olmak, bir kişi yada olaya ilişkin yeterli ve nesnel bilgi edinmeden önceden bir karara varmış olmaktır. Önyargı; bireylere, düşüncelere ve daha birçok şeye karşı olabilir.
Önyargı “bir şeye karşı çıkmak” veya “bir şeyin yanında olmak” olarak ortaya çıkabilir ama genellikle olumsuz yanı ağır basar. İnsanlar, hayatları boyunca bu durumla az veya çok mutlaka karşılaşmışlardır. Irk, din, dil, cinsiyet gibi kavramlar bazı insanların sahip olduğu önyargı konularına birkaç örnek olarak gösterilebilir. İnsanların önyargılara sahip olması ve gösterilen her türlü kanıta karşı bu düşüncelerinde ısrar etmeleri insan ilişkilerini olumsuz etkiler ve ayrımcılığa neden olur.

Leave A Reply