“Öpülecek El Isırılmaz” Atasözünün Anlamı

4

Öpülecek El Isırılmaz atasözünün açıklaması. Öpülecek El Isırılmaz anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

Öpülecek El Isırılmaz:

Advertisement

ANAFİKİR : Saygı gösterilmesi gereken kimse incitilmemelidir.

Kimi insanlar kendilerini toplum için, toplumun mutluluğu için feda eder, kişisel çıkarlarından çok başkalarının çıkarı için çalışmayı amaç edinir. Bu gibi kişilerin en büyük ödülü toplumun onlara karşı göstereceği yakın ilgi, sevgi ve saygıdır. Gösterilen sevgi ve saygı onların çalışmalarmı sürdürmeleri için bir itici güç olur. Ancak kimi kendini bilmez kişiler, böyle kişileri çekemez, onların üzülmelerine yol açacak çalışma ve davranışlarda bulunurlar; kendilerini tatmin etme yoluna giderler. Toplumun çıkarma aykırı olan bu gibi davranışları önlemeli, saygı görmesi gereken bu gibi insanların beklediği saygıyı vermek için ne gerekliyse yapılmalıdır.


4 yorum

Leave A Reply