Orans Nedir? Hakkında Bilgi

0

Orans nedir, ne demektir? Bizans sanatında oransın yeri, özellikleri, Orans hakkında bilgi.

Advertisement

Orans

Orans; Hıristiyan sanatında, ellerini kaldırmış ayakta dua eder durumda canlandırılmış insan figürüdür. İlk Hıristiyanların dua etme pozisyonunu yansıttığı düşünülen bu duruştaki figürlerle erken Hıristiyan sanatında (y. 2. yy – y. 6. yy), özellikle Roma katakomplarındaki fresk ve kazıma resimlerde çok karşılaşılır. Genellikle Eski Ahit’ ten alınmış, müminlerin ilahi kurtuluşunu gösteren sahnelerin pek çoğunda da figürler bu durumda gösterilmiştir. Katakomplardaki resimlerde daha çok ölünün ruhunu simgelemek amacıyla kullanılan orans, belirli bir kişiyi ifade etmediği durumlarda da inancın ya da kilisenin simgesi olarak yorumlanır.

Bizans sanatındaki başlıca tiplerden biri olan blakherniotissa da orans durumunda gösterilmiş Meryem’dir. Birçok kilisenin apsisinde yer verilen bu Meryem figürü, insanlar adına İsa’ya yakarışı simgeler.


Leave A Reply