Orbital Kuantum Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0
Advertisement

Orbital kuantum sayısı nedir? Orbital kuantum sayısı neyi ifade eder, nasıl hesaplanır, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Orbital kuantum sayısı (\displaystyle \ell )

Atomlarda elektron bulutlarının oluşturduğu elektrik alanların birbirleriyle yada bunların dış elektrik alanla etkileşmesi sonucu enerji seviyelerinde ayrılmalar olur. Belli bir kabukta bulunan bir elektronun enerjisi bir miktar onun \displaystyle \ell  orbital kuantum sayısına bağlı olsa da bu bağlılık n ye olan bağlılık kadar fazla değildir. Bu ayrılmaların ve elektron bulutlarının ne şekilde olacağını göstermek için kullanılan orbital kuantum sayısı (\displaystyle \ell ) elektronun açısal momentumunun büyüklüğünü belirler. Orbital kuantum sayısı

\displaystyle \ell =0, 1, 2 … ( n – 1)

değerlerini alabilir. Mesela baş kuantum sayısı n = 3 için orbital kuantum sayısı t = 0, 1,2 olabilir. Böylece bir kabuk içerisinde ayrılmalar sonucu oluşan enerji seviyeleri, yani alt kabuklar sırası ile s, p, d, f, g, … ile gösterilirler.

Advertisement

orbital-kuantum-sayisi

Alt kabuk Orbital Ku. Sayısı K n=1 L n=2 M n=3 N n=4
s 0 1s 2s 3s 4s
P 1 . 2p 3p 4p
d 2 . . 3d 4d
f 3 . . . 4f

Bir kabukta belli bir t değerini paylaşan elektronlar aynı alt kabuğu işgal ederler. Bir alt kabuktaki bütün elektronlar hemen hemen aynı enerjiye sahiptirler. Her kabuktaki elektronların enerjileri \displaystyle \ell nin artması ile artar ve yörüngesi daireselleşir, azalması ile azalır ve yörünge elips şeklini alır. Her kabuktaki alt kabuk sayısı, n baş kuantum sayısı ile ya da ona karşılık gelen harfle tanımlanır. Çizelgede K, L, M, N kabuklarının ihtiva ettikleri \displaystyle \ell = 0, 1, 2, 3 e karşılık gelen s, p, d, f alt kabukları gösterilmişfir.


Leave A Reply