Ordinat ve Apsis Nedir?

0
Advertisement

Ordinat ve apsis ne demek? Ordinat ve apsis terimlerinin tanımları ve temel özellikleri ile ilgili bilgiler.

Ordinat ve Apsis

Matematikte, noktaların düzlemler üzerindeki yerini belirtmek iğin kullanılan birbirine dik iki eksen üzerindeki ölçüyü gösterirler. Bu eksenlerin ikisine birden «koordinat eksenleri» denir.

Yüksek matematikte çeşitli koordinat ekseni takımları vardır. Bunlardan en basiti birbirine dik iki doğrudan ibarettir. Bu doğrulardan biri yatay, öbürü de düşeydir. Bu iki doğru böylece bir düzlem teşkil ederler. Yatay eksene «apsis ekseni», düşey eksene de «ordinat ekseni» denir. İki eksenin kesim noktası O ile, apsis ekseni O x ile, ordinat ekseni de O y ile gösterilir. Bu eksenlere eşit aralıklarla bölüntüler (taksimat) çizilir. Her bölüntüye, l’den başlayarak, sayılar konur. Eksenler O noktasından iki yana doğru da uzatılır. O’nun sağ tarafında ve yukarısında olan sayılar artı (+ ) değerleri, sol ve alt tarafında kalan sayılar da eksi (—) değerleri gösterir.

Böylece, bir düzlem üzerindeki bütün noktaların yerini belirtmek mümkün olur. Noktanın apsis ve ordinat değerleri bir parantez içinde noktayı gösteren harfin yanına yazılır. İlk yazılan sayı apsisi, ikinci sayı da ordinatı gösterir.

A (3, 5) ile yalnız bir nokta belirtilmiştir. Bu noktanın koordinat düzlemindeki yerini bulmak için O x ekseni üzerinde 5. bölmeden yukarı bir dik çizilir, bu dikin O y ekseninin 3. bölüntüsünden çizilen yatayla kesiştiği yer bize A noktasını verir.

Advertisement

Aynı gösterme şekli üç eksenle yapılırsa uzaydaki bütün noktaların yerini belirtmek mümkün olur.


Leave A Reply