Org Müzik Aleti Tarihçesi

0

Org nasıl bir müzik aletidir? Orgun özellikleri, tarihteki gelişimi, nedir hakkında bilgi.

orgOrg; tek kişinin çalabildiği en büyüğü olan, nefesli ve klavyeli çalgıdır. Müzik tarihinde çok önemli rol oynayan org, körüklerle elde edilen havanın borulardan geçerken çıkardığı ses ilkesine dayanır. İÖ 3. yüzyılda İskenderiyeli bir Yunanlı olan Ktebisios, ilk klavyeli orgu (su orgu) yaptı. Org Mısır’dan Roma İmparatorluğu’nun Avrupa kültür alanına geçti. Su orglarının yerini hava basıncıyla çalışan orglar aldı ve bu çalgı danslarda, şenliklerde ve sirklerde kullanılmaya başlandı. Roma İmparatorluğu’nun çökmesinden sonra org, Bizans’ta gelişme gösterirken, Hristiyan Batı dünyasının dinsel törenlerine de giriyordu. 660’ta Papalık’ın buyruğuyla kiliselerde çalınması serbest bırakıldı. Bizans İmparatorluğu’nun 757’de Frank Kralı Kısa Pepen’e armağan ettiği orgun Avrupa’da örnek alınmasıyla, bu çalgının geliştirilmesi hızlandı ve org, gotik dönemden başlayarak kilise müziğinin en seçkin çalgısı oldu. 19. yüzyıldan başlayarak kilise dışı kullanım için (şenlik salonları, tiyatro) konser orgları yapıldı. Org, büyük ve küçük ses borularından oluşur. Körüklerden sağlanan hava, borulara gönderilirken, klavyeler de ait oldukları borulardan seslerin elde edilmesini sağlarlar. Bir orgun büyüklüğü ve ses çokluğu, küçüklerine düdük adı verilen boruların sayısıyla ölçülür. Orgların boru takımları, hemen her nefesli çalgının sesini verecek biçimde düzenlenir: Klarnet, obua, tronpet, flüt vb. Ses tonu bakımından da değişiklikler gösteren org, bu nedenle çalgılar içinde en armonik olanlarından biridir.

Advertisement

Leave A Reply