Organik Maddelerde C, H, O, N Aranması Nasıl Yapılır? Tepkime Denklemleri

0

Organik Maddelerde C (karbon), H (hidrojen), O (oksijen), N (nitrojen) Aranması nasıl yapılır, tepkime denklemleri nelerdir, hakkında bilgi.

ORGANİK MADDELERDE C, H, O, N ARANMASI

Organik maddelerin bileşimindeki C (karbon), H (hidrojen), O (oksijen) ve N (azot) elementlerinin varlığını tespit etmek için birkaç yöntem vardır:

  1. Elementel analiz: Organik madde içindeki C, H, O, N ve diğer elementlerin oranını belirlemek için kullanılır. Bu yöntemde, organik maddenin bir miktarı yakılır ve serbest kalan gazlar ölçülür. Bu gazların miktarı, organik maddenin içindeki C, H, O ve N elementlerinin oranını belirlemek için kullanılır.
  2. Infraruj Spektroskopisi (IR): Organik bileşiklerin IR spektrumlarında karakteristik absorpsiyon bantları vardır. Bu bantlar, bileşikteki bağların tipine ve sayısına bağlıdır. Bu yöntem, organik bileşiklerin içindeki fonksiyonel grupları tespit etmek için kullanılır.
  3. Kromatografi: Organik bileşiklerin ayrıştırılması ve tanımlanması için kullanılır. Bu yöntemde, bileşikler bir hareketli fazda (genellikle bir sıvı) çözünür ve bir sabit fazda (genellikle bir katı) ayrıştırılır. Bileşiklerin ayrıştırılması, bileşiklerin farklı özelliklerine (polarite, boyut, vb.) bağlıdır.
  4. Kütle Spektrometrisi (MS): Organik bileşiklerin kütle spektrumlarındaki fragmentasyon paternleri, bileşikteki atomların sayısı ve düzeni hakkında bilgi sağlar. Bu yöntem, organik bileşiklerin tanımlanması için kullanılır.

Bu yöntemlerden herhangi biri, organik maddelerdeki C, H, O ve N elementlerinin varlığını ve oranını tespit etmek için kullanılabilir. Ancak, hangi yöntemin kullanılacağı, örnek bileşiğin özelliklerine ve aranan elementlere bağlıdır.

C ve H Aranması

Uzunca bir tüp içerisine konulan organik madde ve CuO karışımı ısıtıldığında tüpün üst kısımlarında yoğunlaşan su damlacıklarından H varlığını, tüpün çıkış borusunun kireç suyuna batırıldığında kireç suyunu bulandırması ise \displaystyle {{C}_{2}}O varlığını dolayısıyla C varlığı nitel olarak kanıtlamış olur.

Tepkime denklemleri:

\displaystyle Organik\_bilesik+CuO(k)\to C{{O}_{2}}(g)+{{H}_{2}}O(g)+Cu(k)
\displaystyle C{{O}_{2}}(g)+Ca{{(OH)}_{2}}(suda)\to CaC{{O}_{3}}(k)+{{H}_{2}}O(s)

şeklinde gösterilebilir.

N Aranması

Bir tüp içerisine konulan organik madde (saç ve kıl parçaları) NaOH çözeltisi ile ısıtıldığında çıkan NH3 gazının keskin kokusu ve ıslak kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürmesi organik maddede azot varlığını kanıtlar. Tepkime denklemi:

O Aranması

Organik maddede oksijen varlığı nicel analiz sonuçlarından yararlanılarak kanıtlanır. Organik maddeden alınan belirli kütledeki örnek içerisinde oksijen dışındaki elementlerin nicel analizi ile kütleleri saptanır. Örnek kütlesi oksijen dışında kalan elementlerin kütleleri toplamına eşit ise organik maddede oksijen yoktur. Fark ise oksijen miktarını verir.


Leave A Reply