Organik Tarım Nedir? Ne Anlama Gelir? Özellikleri ve Tanımı Nasıldır?

0
Advertisement

Organik tarım nedir, özellikleri nelerdir? Organik tarım neden ve nasıl yapılır, amacı, tarihçesi, hakkında temel bilgiler.

Organik Tarım

Organik Tarım Ne Demek?

Organik Tarım; gerek gübreleme işlemlerinde, gerekse zararlıların denetiminde kimyasal gübreler ve ilaçlar yerine biyolojik yöntemlerden yararlanılan tarım sistemidir. Bu sistemin savunucuları kimyasal gübrelerin ve zararlılara karşı kullanılan ilaçların insan sağlığında ve çevrede yol açtıkları zararlara dikkat çeker. Ayrıca bunların verimli bir tarım için mutlaka gerekli olmadığına dikkat çekerler.

Çağdaş kimyasal tarım tekniklerini dışlayan organik tarım uygulamaları ilk olarak 1930’larda İngiliz tarım uzmanı Sir Albert Howard’in önderliğinde başladı. Albert Howard, insanların yaşadıkları çevreden kaynaklanan organik atıkların toprağa katılarak yeniden bitki ve hayvanların beslenmesinde kullanılabileceğini ortaya koydu. Dünyadaki pek çok tarım bölgesinde uygulanan bu yöntemde hayvan gübresi, insan dışkısı, çöpler, saman ve bitkisel artıklar gibi çeşitli organik maddeler kullanılarak toprağın yapısı ve nem tutma yeteneği iyileştirilir, besleyiciliği artırılır.

Zararlılara karşı yürütülen biyolojik savaşta ise dönüşümlü tarım, ekim nöbeti, dayanıklı türlerin yetiştirilmesi gibi koruyucu yöntemlerin yanı sıra bu zararlıları yok eden böcek ya da başka hayvanlardan da yararlanılır. Petrol kökenli sıvı yakıtlarla çalışan motorlu araçların öbür tarım yöntemlerine göre çok daha az kullanıldığı bu yöntem küçük miktarlarda çok çeşitli ürün yetiştirmeye uygun olan ve daha çok insan emeği gerektiren bir tarım sistemidir.

Organik Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Organik”
  1. Doğal yolla yapılan
  2. Organlarla ilgili, uzvi
  3. Canlı, güçlü (ilişki)
  “Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir.” – S. İleri
  4. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan
  “Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı.” – S. Ayverdi
 • “organik bağ ”
  1. Bir teşkilat veya tüzel kişilikle arada bulunan ilişki
  2. İş birliği veya çıkar ilişkisi sonucunda karşılıklı yarara dayanan ilişki
 • “organik kimya ”
  Karbon birleşiklerinin incelenmesini konu alan kimya bölümü, uzvi kimya
 • “organik kütle ”
  Birleşimindeki ögelerin büyük ve belirgin bölümü canlı varlıklardan oluşan kayaç
 • “organik öge ”
  Besinlere koruyucu olarak eklenen organik asitler ve bunların tuzları
 • “organik tarım ”
  İlaç vb. kimyasal maddeler kullanmadan yapılan üretim biçimi, ekolojik tarım
 • “organik ürün ”
  Geliştirici veya olgunlaştırıcı bir kimyasal madde kullanılmadan doğal ortamda yetiştirilen ürün

Tarım Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Tarım”
  Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat
 • “Tarım coğrafyası”
  Beslenme, giyinme vb. gereksinimlerin ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
 • “ekolojik tarım ”
  Organik tarım
 • “kuru tarım ”
  Kurak veya yarı kurak bölgelerde, sulama yapmadan tarladan ürün alınması yollarını gösteren tarımsal tekniklerin bütünü, kuru ziraat
 • “organik tarım ”
  İlaç vb. kimyasal maddeler kullanmadan yapılan üretim biçimi, ekolojik tarım
 • “sulu tarım”
  Sulamaya dayalı tarım

Advertisement

Leave A Reply