Organik ve Anorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

0

Organik ve anorganik, inorganik bileşiklerin özellikleri nelerdir? Organik ve inorganik bileşikler arasındaki temel farklar.

Organik ve Anorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

Organik bileşikler karbon (C) temelli maddeler olarak tanımlanmaktadır. Organik bileşikler, karbon elementi ile birlikte hidrojen, oksijen ve azot elementlerini de içerebilmektedir. Organik bileşiklerin hemen hemen tamamında C ve H atomu vardır. Bu nedenle \displaystyle C{{O}_{2}}, CO, \displaystyle C{{S}_{2}} gibi bileşikler ve karbonat içeren bileşikler organik bileşik sınıfına dahil edilmezler.

Advertisement

Organik ve anorganik bileşikler arasındaki temel farklılıklar aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

***Organik bileşiklerin temelini oluşturan O atomunun bağ yapma özelliği diğer atomlardan farklıdır. Karbon atomları kendi aralarında ve diğer atomlar ile birleşerek milyonlarca farklı bileşik oluşturabilirler. Oysa periyodik tabloda yer alan diğer elementler arasında oluşabilecek anorganik bileşiklerin sayısı çok daha azdır. Günümüzde yaklaşık 25 000 000 organik bileşik varken, anorganik bileşiklerin sayısı 400 000 civarındadır.

***Organik bileşikler büyük çoğunlukla kovalent yapılıdırlar, anorganik bileşikler ise iyonik ya da kovalent bağlı olabilmektedirler.

Advertisement

***Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler, organik çözücülerde çözünürler. Anorganik bileşikler ise duruma göre suda iyi çözünürler.

***Organik bileşiklerin çoğunda kendilerine özgü bir renk ve koku vardır. Anorganik bileşiklerde ise bu oran daha azdır.


Leave A Reply