Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

0

Organik ve inorganik bileşikler arasındaki temel farklar nelerdir? Maddeler halinde organik-inorganik bileşiklerin farkları.

Advertisement

ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

*** Organik bileşiklerin temel kaynağı canlı organizmalar iken inorganik bileşiklerin temel kaynağı doğadaki minerallerdir.

*** Organik bileşikler kovalent bağlı bileşikler olup erime ve kaynama noktaları iyonik bağlı birçok inorganik bileşikten daha düşüktür.

*** -OH, -COOH, -NH2 gibi hidrofil grup içermeyen organik bileşikler suda çözünmez ancak eter, benzen, karbon tetraklorür gibi hidrofob nitelikte olan organik çözücülerde iyi çözünür. İnorganik bileşikler ise genellikle suda çözünür.

*** Organik bileşikler C – H bağının elektronlarını verme eğiliminden dolayı indirgen olup bu elektronları oksijene aktarabildikleri için yanıcıdır. İnorganik bileşiklerin çoğu ise yanıcı değildir.

Advertisement

*** Organik bileşiklerin moleküler yapılarından dolayı tepkimeleri yavaş yürür. İnorganik bileşiklerin ise iyonik yapılarından dolayı tepkimeleri genellikle hızlı yürür.

*** Organik bileşikler genellikle kendine has özel kokulara sahiptir. (Aseton, naftalin v.b.) İnorganik bileşikler genellikle kokusuzdur.

*** Organik bileşiklerin yapısında C atomu dışında H, O, N, P, S, F, Cl, Br, I gibi atomlarda bulunabilir. Doğrudan C atomuna bağlı olarak Ni, Co, Mg gibi atomlarında bulunduğu organometalik bileşiklerde bilinmektedir.


Leave A Reply