Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (Erol Eren Kitap Tanıtımı)

0
Advertisement

Erol Eren’in Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi adlı kitabı konusu, yorumlar, kısa özeti, tanıtımı. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi kitabi ile ilgili bilgi.

  • Kitabın Adı : Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi
  • Yazarı: Erol Eren
  • Basım Tarihi: Ekim 2007
  • Baskı Yeri: İstanbul
  • Yayınevi: Beta Basım Yayın

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi

Kitap Hakkında:

Bu kitap 1971 yılından bu yana başta İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi olmak üzere çeşitli üniversiteler ve Harp okullarında okuttuğum halen Beykent Üniversitesi ve Harp Akademilerinde verdiğim Örgütsel Davranış, Yönetim Organizasyon derslerinin kitabıdır. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Üniversite ve Yüksekokullarda okutulan Yönetim ve Organizasyon derslerinin uygulamadaki dinamik yüzünü ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle bir örgüt planının, o örgütte çalışanlar ve onların özellik ve davranışian ile ne ölçüde örtüştüğünü anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi bir örgüt içerisinde görevli bulunan tüm bireylerin, grupların, yöneten ve yöneticilerin psiko-sosyal yapılan ve davranışları ile bu davranışların örgütün topyekün davranışına etkisini incelemektedir. Örgütün topyekün davranışları ise, stratejik planlarının, diğer plan ve kararlarının buna ilişkin politika ve uygulamalarının, örgütsel başarı üzerindeki etkisi ile ilişkilidir. Günümüz Dünyasında, küreselleşmekte olan iş hayatında yöneticiler, sadece kendi yurt içinde çalıştırdığı insanların değil, yurt dışındaki yatırımlarında çalışan yönetici ve çalışanlarının, müşterilerinin, sahiplerinin, mal ve hizmet aldığı tedarikçilerinin de beklentilerini ve ihtiyaçlarını bilecek ve örgütsel davranış ve tutumlarını buna göre belirleyebilecektir.

Günümüzde örgütler işgücü, müşteri ve tedarikçi çeşitliliğini yaşamaktadır ve örgütsel davranışın konu ve sorunlarında çok kültürlülüğü anlamak ve bunun doğurduğu sorunları çözmek ama onu sağladığı fırsat ve İmkanları değerlendirerek örgütleri büyütmek ve geliştirmek söz konusudur. Çağdaş örgütsel davranış, daha çok katılımcılığı, daha çok öğrenen örgüt yaklaşımlarını benimseyen, yeni fırsat ve imkanları yakalamakta ve rakiplere nazaran daha farklılık yaratmada insan kaynaklarının yaratıcı ve yenilikçiliğinden yararlanabilmeyi sağlayan yönetim tarzını gerektirmektedir. Bunun için klasik konuların yanında kendi kendini yöneten takımlar iç girişimcilik (intrapreneuring) yaratıcı örgüt kültürü oluşturmak, İlham veren (inspirational) değişimci ve reformcu (transformational) liderlik ve benzeri hususlar örgütsel davranışın değişen yeni yüzünü oluşturmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply