Orhan Bey Dönemi Olayları

0
Advertisement

Orhan Bey döneminin siyasal olayları nelerdir? Orhan Bey dönemi yapılan savaşlar, yenilikler ve Rumeliye Geçiş hakkında bilgiler.

Orhan GaziORHAN BEY DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1326-1362)

a. Bursa’yı alarak devlet merkezi yaptı (1326).

b. Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda (1329) Bizanslıları yendi, imparatorun komuta ettiği Bizans ordusunun bu savaşta yenilmiş olması, Osmanlıları ön plâna çıkardı.

c. İznik’i aldı. Burayı geçici başkent yaptı.

Advertisement

d. Önemli bir ticaret merkezi olan İzmit’i ele geçirdi. Böylece Kocaeli Yarımadası, Osmanlıların kontrolüne geçti.

e. Taht kavgalarından yararlanarak Karesioğulları Beyliği’e son verdi.

Böylece;

– Karesi Beyliği’nin seçkin komutanları Osmanlı hizmetine girdiler

Advertisement

– Osmanlılara Rumeli yolu açılmış oldu

– Beyliğin donanması Osmanlıların eline geçti.

f. Ankara, Ahilerin elinden alındı.

Rumeli’ye Geçiş

Advertisement

Bizans imparatoru Kantakuzen’in yardım istemesi üzerine Orhan Bey, Oğlu Süleyman Paşa’yı bir orduyla Rumeli’ye gönderdi.

Bu yardım sayesinde tahta geçen imparator, Gelibolu yakınındaki Çimpe Kalesi’ni Osmanlılara verdi (1353).

Türkler’in, Bizans’a yardım amacıyla birkaç kez Rumeli’ye geçmeleri onlara buranın kolayca fethedilebilecegini gösterdi. Çünkü bu dönemde Rumeli tam bir kargaşalık içindeydi. Türkler kısa bir süre sonra bölgenin fethine giriştiler.

• Süleyman Paşa, Çimpe Kalesi’ni üs yaparak önce Gelibolu’yu aldı.

Advertisement

• Arkasından Marmara kıyısındaki kasabalar ele geçirildi.

Osmanlılar, ele geçirdikleri yerlere göçebe aşiretler getirerek yerleştirdiler. Böylece Rumeli’de kalıcı olduklarını gösterdiler.

• Edirne’ye kadar olan bütün Trakya, Osmanlıların eline geçince, Edirne’nin alınması için hazırlıklara başlandı.

Türklerin Balkanlardaki hızlı ilerlemeleri karşısında Bizans, Balkan ülkelerini işbirliği yapmaya yönelterek Osmanlılara karşı Haçlı savaşları başlattı.

Advertisement

• Orhan Bey, beyliği aşiret yapısından kurtarıp devlet haline getirmek için önemli çalışmalar yaptı. Ölümünden sonra yerine oğlu I. Murat geçti (1362) .


Leave A Reply