Orkestra Şefi Ne Yapar? Hakkında Bilgi

0

Orkestra Şefi nedir? Orkestra Şefi ne iş yapar, Orkestra Şefi mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

orkestra-sefiOrkestra Şefi

Advertisement

Orkestra şefi, bestecilerin eserlerini seslendirip yorumlayan orkestrayı düzenleyip yönetebilecek yetenek ve bilgilere sahip müzik sanatçısıdır.

Orkestra şefi, elinde «baget» denilen ince ve küçük bir değnek olduğu halde, orkestrayı meydana getiren müzisyenler topluluğunu kesin bir otorite ile yönetir. İcra edilecek eserin yorumlanış tarzına o karar verir, orkestrada yer alan her müzisyene gerekli gördüğü ritim ve nüansları o empoze eder. Sef, müzik eseriıji çeşitli tonalite anahtarları (sol anahtarı, fa anahtarı, do anahtarı) içinde okumayı bilir. O, orkestrasını yönetirken, ister telli, ister vurma, ister nefesli olsun, bütün çalgıların partisyonlarını ihtiva eden ve -kondüktör» denilen bir tek partisyondan yararlanır. Az sayıda icracının yer aldığı bir dans ya da caz orkestrasını yöneten bir şefin görevi nispeten hafiftir Buna karşılık o, aynı zamanda bir müzik âletini çalmak suretiyle orkestraya katılan mükemmel bir icracıdır.


Leave A Reply