Ormancılık Nedir?

0

Ormancılık nedir ne demektir? ormancılık ile ilgili olarak genel bilgi ve tanımlamaların yer aldığı yazımız.

ormancılık
Ormancılık, ormanların bakımı, yeniden yetiştirilmesi gibi konularla uğraşan bir bilimdir. Ormancılığın başlıca amacı ormanları hem en iyi durumda tutmak, hem de kereste, odun vs. gibi ihtiyaçları sağlamaktır. Orman bakımında dikkat edilecek en önemli nokta yangınlardan koruma, zararlı böceklerle savaşma, kaçak odun kesimini önleme gibi işlerdir.

Advertisement

Baltalık ormanlarda kesilecek ağaçlar en yaşlılar arasından seçilir. Zaten normal ömrünü tamamlamış olan bu ağaçların kesilmesi yeni ağaçların daha gürbüz yetişmesini, daha hızlı büyümesini sağlar. Büyük yaşlı ağaçların kesilmesi genç ağaçların daha bol güneş almasına, daha iyi sulanmasına yol açar. Öte yandan, öyle ormanlar vardır ki, bütün ağaçları aynı yaştadır. Bu gibi ormanlarda kesim bölge bölge şeritler halinde yapılır. Böylece, kesilen ağaçların yerlerinde yenilerinin yetişmesi sağlanır.

Genç ağaçlar da bazı maksatlarla kesilebilir. Örneğin bütün ağaçlarının yaşı aynı olan bir ormanda zaman zaman kesim yapılarak ağaçları seyreltme, böylece, kalanların iyi yetişmesini sağlama yoluna gidilir. Ormanlarda bütün bu bakımlardan kesilecek ağaçları tespit etme işine «amenajman» denir.

Başka Ülkelerde Ormancılık

Bütün dünya memleketleri yüzyıllar boyunca geniş kayıplara uğrıyan ormanlarının korunması için büyük gayret sarfeder. Bu gayretler önce mevcut ormanların bakımı ve korunması, sonra da yeni ormanlar yetiştirilmesi konusuna yönelmiştir. Koruma işinde bütün memleketler en büyük önemi yangına verir, ormanları yangından korumaya çalışırlar.

Dünya ormanlarının %78’i devlet malıdır. Bu bakımdan, ormanların korunması bir devlet işi olarak ele alınır. Ancak, Avrupa’daki ormanların %54’ü, Kuzey Amerika’daki ormanların da %49’u şahısların malıdır. Bu bakımdan, buralarda ormanların bakımı, korunması işini doğrudan doğruya mal sahipleri yapar.

Advertisement

A.B.D.inde XX. yüzyılın ilk yarısında ormanların devletleştirilmesine başlanmış, yüzyılın ikinci yarısında satın alınan ormanların toplamı 800.000.000 dönüme yaklaşmıştır. Eyaletlerin sahip olduğu eyalet ormanlarının kapladığı alan ise 80.000.000 dönüme yakındır. Öte yandan, 1940 yılından beri başlıyan özel ormancılık hızla gelişmiş, 20 yıl içinde 11.000 ormancı orman çiftlikleri programına katılarak bu süre içinde milyonlarca dönüm orman yetişmesini sağlamıştır.

Orta ve Güney Amerika’daki uçsuz bucaksız ormanların tamamen bakımsız olduğunu söyliyebiliriz. Devamlı yangınlar, tarla açmak için yapılan kesimler ormanlara büyük zarar verVnektedir. Afrika’daki ormanlar da aynı durumdadır. Asya’da orman konusuna yeni yeni önem verilmeye başlanmıştır, Rusya’da ormanlar tamamen devletin malıdır, devlet tarafından bakılır. Hindistan’da, Filipinler’de Batılı devletlerin telkiniyle ormancılık ilerlemeye başlamıştır.


Leave A Reply