Orta Asya’da Kurulan Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

2

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin ortak özellikleri nelerdir? Bu özellikleri maddeler halinde açıklaması

Orta Asya’da Kurulan Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

Advertisement

a- Ülke topraklan Göktanrı adına hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.

Türklerde siyasi iktidar kavramı “kut” deyimi ile belirtiliyordu. Bu anlayışa göre, devlet yeryüzünde idi fakat iktidar tanrıdan “Gök’ten” aşağıya doğru iniyordu

Devlet içindeki mevkilerde yukarıdan aşağıya sağa ve sola doğru yayılıyordu. Güneş’in doğduğu yer (sağ), Türkler tarafından kutsal yön sayılıyordu.

b- Geleneklere göre ülke toprakları, prens’ler arasında paylaştırılmıştır. (Federal yönetim).

Advertisement

c- Kut bütün aileye verildiğine göre onu kullanmaya ailenin diğer erkek bireyleri de yetkilidir. Kağan’lar, kardeşlerini amca çocuklarını devletin çeşitli yerlerine ve boyların başına gönderirlerdi. Kağan zayıf bir kişiliğe sahipse bu aile üyeleri bağımsızlıklarını ilan edebilirlerdi.

Türk devletlerinin yıkılış sebeplerinden en önemlisi budur.

d-Türk toplumu üç ana dönemden geçerek eski manevi değerlerini koruyup tamamen yerleşik hayata geçmiştir. Toplayıcılık dönemi, hayvancılık dönemi, tarım ve ziraatcilik dönemi.

e- Devlet yönetimi askeri niteliktedir. Askerlik özel bir meslek sayılmazdı. Kurultay veya Toy denilen devlet meclisi de bulunuyordu.

f- Halk “Töre” denilen ortak idari ve hukuk düzeni ile yönetiliyordu.

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply