Orta İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Orta Geçen Deyimler

0
Advertisement

İçinde orta kelimesi geçen deyimler nelerdir? İçinde orta kelimesi geçen deyimlerin anlamları açıklamaları. Orta ile ilgili deyimler.

Orta İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Orta İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • *** “acısı ortaya çıkmak”
  olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak
 • *** “ağırlığını (ortaya) koymak”
  kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek.
 • *** “başını ortaya koymak”
  ir işe girişirken ölümü göze almak.
 • *** “ortadan kaybolmak”
  1) saklanılmak, bulunmaz olmak;
  2) nereye gittiği bilinmemek, kimseye sezdirmeden gitmek
  3) yok edilmek, kullanılmamak
 • *** “kirli çamaşırlarını ortaya dökmek”
  birinin ayıp, kusur veya suçlarını açıklamak, söylemek.
 • *** “ortada kalmak”
  elindeki her şeyi, imkânlarını yitirmek
 • *** “ortalıkta bırakmak”
  her türlü varlıktan, olanaktan mahrum kılmak, yokluğa mecbur etmek
 • *** “foyası meydana (ortaya) çıkmak”
  bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliği ortaya çıkmak
 • *** “ortada olmak”
  yapması gereken kişi belli olmamak.
 • *** “işin ortasını bulmak”
  ortak bir noktada anlaşmak
 • *** ” orta katı kiraya vermek”
  gebe kalmak.
 • *** “ortada bırakmak”
  birini çok güç bir durumdayken terk etmek.
 • *** “ortada kalmak”
  1) yersiz kalmak, barınacak yer bulamamak;
  2) güç bir durumda veya iki şey arasında kalmak
  3) bir şeyi hiç kimse üzerine almamak.
 • *** “ortadan kaldırmak”
  1) saklamak;
  2) yok etmek
  3) mec. öldürmek
*** “ortadan kalkmak”
yok olmak
 • *** “ortadan sır olmak”
  kaybolmak, arkada iz bırakmadan gitmek
 • *** “ortadan söylemek”
  herkesin içinde, belli bir kimseyi amaçlamadan konuşmak.
 • *** “ortasını bulmak”
  ılımlı derecesini bulmak, uzlaştırmak.
 • *** “ortaya almak”
  her yanını çevirmek, kuşatmak.
 • *** ” ortaya atılmak”
  1) ileri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak;
  2) bir kimse bir işi yapmak için kendini göstermek
 • *** ” ortaya atmak”
  söylemek, ileri sürmek
 • *** “ortaya çıkarmak”
  delilleriyle göstermek, ispat etmek
 • *** “ortaya çıkmak”
  1) yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
  2) biri kendini göstermek
 • *** ” ortaya dökmek”
  1) çıkarmak, göstermek;
  2) açıklamak
 • *** “ortaya düşmek”
  kadın orta malı olmak, sokağa düşmek.
 • *** “ortaya konuşmak”
  sözü hiç kimseyi hedef almadan söylemek.
 • *** “ortaya koymak”
  1) herkesin görebileceği yere koymak;
  2) yaratmak, yapmak;
  3) açıklamak
 • *** “ortaya sürülmek”
  anlatılmak, belirtilmek, söylenmek
 • *** “ortaya yayılmak”
  herkes tarafından duyulmak
 • *** “ölüsü ortada kalmak”
  cenazesini kaldıracak kimse bulunmamak.
 • *** “ucu ortası belli olmamak”
  iş neresinden başlanacağı kestirilemez durumda olmak.
 • *** “vücudunu ortadan kaldırmak”
  öldürmek.

Orta Nedir? Sözlük Anlamı

orta
1. isim Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer:
“Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
2. isim Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre:
Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası.
3. isim Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm:
“Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler.” – Ömer Seyfettin
4. isim Ne uzun ne kısa, midi.
5. isim Ne büyük ne küçük, midi.
6. isim İyi ile kötü arasındaki durum.
7. isim Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece:
Orta ile geçti.
8. isim Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9. sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10. sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan:
“Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu.” – Refik Halit Karay
11. sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat.
12. isim, fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer.
13. isim, matematik Orantı.
14. isim, spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş:
“Aut çizgisinden nefis bir orta…” – Haldun Taner
15. isim, tarih Yeniçeri Ocağında tabur.


Leave A Reply