Orta İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Orta Geçen Deyimler

0
Advertisement

İçinde orta kelimesi geçen deyimler nelerdir? İçinde orta kelimesi geçen deyimlerin anlamları açıklamaları. Orta ile ilgili deyimler.

Orta İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Orta İle İlgili Deyimler ve Anlamları

*** “acısı ortaya çıkmak”
olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak

*** “ağırlığını (ortaya) koymak”
kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek.

*** “başını ortaya koymak”
ir işe girişirken ölümü göze almak.

Advertisement

*** “ortadan kaybolmak”
1) saklanılmak, bulunmaz olmak;
2) nereye gittiği bilinmemek, kimseye sezdirmeden gitmek
3) yok edilmek, kullanılmamak

*** “kirli çamaşırlarını ortaya dökmek”
birinin ayıp, kusur veya suçlarını açıklamak, söylemek.

*** “ortada kalmak”
elindeki her şeyi, imkânlarını yitirmek

*** “ortalıkta bırakmak”
her türlü varlıktan, olanaktan mahrum kılmak, yokluğa mecbur etmek

Advertisement

*** “foyası meydana (ortaya) çıkmak”
bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliği ortaya çıkmak

*** “ortada olmak”
yapması gereken kişi belli olmamak.

*** “işin ortasını bulmak”
ortak bir noktada anlaşmak

*** ” orta katı kiraya vermek”
gebe kalmak.

Advertisement

*** “ortada bırakmak”
birini çok güç bir durumdayken terk etmek.

*** “ortada kalmak”
1) yersiz kalmak, barınacak yer bulamamak;
2) güç bir durumda veya iki şey arasında kalmak
3) bir şeyi hiç kimse üzerine almamak.

*** “ortadan kaldırmak”
1) saklamak;
2) yok etmek
3) mec. öldürmek

*** “ortadan kalkmak”
yok olmak

*** “ortadan sır olmak”
kaybolmak, arkada iz bırakmadan gitmek

Advertisement

*** “ortadan söylemek”
herkesin içinde, belli bir kimseyi amaçlamadan konuşmak.

*** “ortasını bulmak”
ılımlı derecesini bulmak, uzlaştırmak.

*** “ortaya almak”
her yanını çevirmek, kuşatmak.

*** ” ortaya atılmak”
1) ileri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak;
2) bir kimse bir işi yapmak için kendini göstermek

Advertisement

*** ” ortaya atmak”
söylemek, ileri sürmek

*** “ortaya çıkarmak”
delilleriyle göstermek, ispat etmek

*** “ortaya çıkmak”
1) yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
2) biri kendini göstermek

*** ” ortaya dökmek”
1) çıkarmak, göstermek;
2) açıklamak

Advertisement

*** “ortaya düşmek”
kadın orta malı olmak, sokağa düşmek.

*** “ortaya konuşmak”
sözü hiç kimseyi hedef almadan söylemek.

*** “ortaya koymak”
1) herkesin görebileceği yere koymak;
2) yaratmak, yapmak;
3) açıklamak

*** “ortaya sürülmek”
anlatılmak, belirtilmek, söylenmek

Advertisement

*** “ortaya yayılmak”
herkes tarafından duyulmak

*** “ölüsü ortada kalmak”
cenazesini kaldıracak kimse bulunmamak.

*** “ucu ortası belli olmamak”
iş neresinden başlanacağı kestirilemez durumda olmak.

*** “vücudunu ortadan kaldırmak”
öldürmek.

Advertisement

Leave A Reply