Orta İngilizce Dönemi Hakkında Bilgi

0

Orta ingilizce nedir, ne demektir? Orta İngilizce dönemi ne zamandır, özellikleri nelerdir, Orta ingilizce hakkında bilgi.

Advertisement

Orta İngilizce Dönemi

Orta İngilizce; İngiltere’de yaklaşık 1100-1500 döneminde konuşma ve yazı dili olarak kullanılan yerel dil. Eski İngilizcenin devamı, Çağdaş İngilizcenin atasıdır. Genellikle üç dönemde incelenir:

1) Eski İngilizcenin yazı sisteminin kullanılmaya devam ettiği Erken Orta İngilizce dönemi (y. 1100- y. 1250),

2) Edebi lehçelerin oluşmaya başladığı, Anglonorman yazı sisteminin etkisiyle gelişen yazım kurallarının kullanıldığı, sözcük sonundaki vurgusuz -e sesinin artık okunmadığı, çok sayıda Anglonorman sözcük içeren Ara Orta İngilizce dönemi (y. 1250 – y. 1400)

3) Londra edebi lehçesinin yaygınlaşıp İskoçya lehçesiyle öteki kuzey lehçelerinin giderek ayrıştığı ve Çağdaş ya da Modern ingilizcenin bükün kurallarının biçimlendiği Geç Orta İngilizce dönemi (y. 1400 -y. 1500). Eski ve Orta İngilizce arasındaki temel fark, Eski İngilizcedeki dilbilgisel cins ayrımının yerine Orta İngilizcede doğal cins ayrımının geçmesi ve Eski İngilizcedeki ad ve sıfat çekimleri ile çoğu adıl çekiminin Orta İngilizcede ortadan kalkmasıdır.

Advertisement

Orta İngilizce lehçeleri genellikle üç ana öbekte toplanır;

  • 1) Thames Irmağının güneyindeki illerde konuşulan Güney lehçeleri (Güneydoğu ya da Kent ve Güneybatı alt öbeklerine ayrılır),
  • 2) İngiltere’nin orta kesiminde, Thames Irmağından Güney Yorkshire’ın güneyi ve Lancashire’ın kuzeyine uzanan bölgede konuşulan Midland lehçeleri (kabaca Eski İngilizce döneminin Mercia lehçe bölgesine denk düşer) ve
  • 3) İskoçya düzlükleri, Northumberland, Cumbria, Durham, Lancashire’m kuzeyi, Humberside, Batı ve Kuzey Yorkshire’ın büyük bölümünde konuşulan Kuzey lehçeleri.


Leave A Reply