Ortaçağ Orduları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ortaçağ döneminde ki ordular ile ilgili genel bilgiler ve Ortaçağ dönemi ordularının özelliklerinden bahseden yazımız.

Avrupa’da. — Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra geçen yüzyıllar boyunca tarih sahnesine çıkıp kaybolan devletler çeşitli ordular geliştirdiler.

Arap İmparatorluğu ordularında, cesur, disiplinli erlerden, kuvvetli birlikler kuruldu, bu ordularla büyük fetih hareketlerine girişildi.

Batı Avrupa’daki Franklar Roma ordu sistemini benimsediler. Daha sonra Derebeylik doğdu, şövalyelik meydana çıktı. 1300 yılından Otuz Yıl Savaşları’na (1618-48) gelinceye kadar geçen yüzyıllar içinde derebeylik son buldu, piyade kuvvetleri süvarinin yerini alclı. Müslüman dünyasına karşı açılan Haçlı Seferleri büyük Hıristiyan ordularının kurulmasını sağladı.

Asya’da. — XIII. yüzyılda büyük Moğol istilâsı oldu. Moğollar çok iyi eğitim görmüş, sıkı disiplinli ordular yetiştirmişlerdi. Hemen hemen tamamen süvariden kurulu olan Moğol ordusu onlu sisteme göre teşkil edilmişti. 10.000 süvariden meydana gelen tümen en büyük birimdi. Bir ordu üç tümenden, her tümen de 1.000’er kişiden kurulu 10 alaydan meydana gelirdi. Savaş alanında yazılı, sözlü muhabere yerine siyah, beyaz bayraklarla ha-berleşirlerdi. Cengiz Han askerî bakımdan büyük bir strateji ve taktik ustasıydı. Casus kullanmayı, düşmanları arasında propaganda yapmayı bilirdi.

Advertisement

Leave A Reply