Ortak Miras Nedir? Nasıl Oluşmuştur?

0

Ortak miras nedir? İnsanlığın ortak mirası neden korunmalıdır? Ortak miras nasıl oluşmuştur? Ortak miras özellikleri, kısaca bilgi.

Advertisement

ORTAK MİRAS NEDİR?

Miras kendimizden sonra geleceklere bıraktığımız şeydir. Bu miras bir bina, sanat eseri olabileceği gibi, demokrasi ve özgürlük gibi düşünceler ve doğal güzellikler de olabilir. Ortak miras ise geçmişteki tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür; sanat, edebiyat ve bilim yapıtları ile düşünceler gibi…İnsan eliyle yapılmış olabilir yada doğa olayları sonucunda kendiliğinden oluşmuş olabilir. Ortak miras bir devlete yada millete ait değildir. Tüm dünya insanlarınındır. İnsanlığın yüzyıllardır süren çabaları ve birikimleri sonucu oluşmuştur. Az bulunması ve yerine yenisinin konulamaması nedeni ile çok iyi korunmalıdır. Dünyada UNESCO, Türkiye’de ise Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Tarihi Kentler Birliği ve Mimârlar odası gibi kurumlar Ortak Mirasın korunmasını sağlamaktadırlar.

Ortak mirasımızın yok olmasına neden olan şeylerden biri de SAVAŞLAR dır.

Dünyada her canlı yaşadığıyla, insan ise yaptıklarıyla iz bırakır. Dolayısıyla insanoğlunun ayak bastığı hemen her yer önemli insan izleriyle doludur. Mezopotamya ve Yakındoğu uygarlığın beşiğidir; insana ait izlerin/kalıntıların yoğun olması ve insanlığın ortak kültür mirasını barındırması açısından dünyanın önemli bölgelerinden biridir. Bağdat Müzesi de bu mirasın korunduğu önemli müzelerden biri (idi). Irak savaşında insanlar ölürken kültür varlıklarının yok olmasına üzülmek anlamsız gibi gelse de, yok olan kültür varlıkları da tıpkı insanlar gibi yeri doldurulamaz kayıplardır.

İnsan Yapımı Miras ;İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana daha kaliteli bir yaşam sağlamak için, “İnsan”ın yaratıcılığı ve toplumlararası etkileşimler sonucunda ortaya çıkan kültürel değerlerin birikimidir.

Advertisement

Doğal miras; Bünyesinde taşıdığı estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlerdir.


Leave A Reply