Ortak Mülkiyet Nedir?

0

Ortak mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet nedir? Ortak mülkiyet nasıl belirlenir, Ortak mülkiyet özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Ortak Mülkiyet

Ortak Mülkiyet; İştirak halinde mülkiyet olarak da bilinir, yasadan ya da sözleşmeden dolayı aralarında ortaklık bağı bulunan kimselerin, bu ortaklığa bağlı olarak bir malın mülkiyetine birlikte sahip olmalarıdır. Ortak mülkiyet yasanın öngördüğü hukuksal olaylar ya da hukuksal işlemlerle oluşur. Hukuksal olaya en önemli örnek mirasçıların ortaklığıdır. Yasanın hukuksal işlemle ortak mülkiyeti kabul ettiği durumlar ise mal ortaklığı, aile malları ortaklığı ve adi ortaklıktır.

Ortak mülkiyette hiçbir ortak için tasarruf edebileceği bir pay yoktur. Mülkiyet hakkı ortaklığa aittir. Her bir malikin mülkiyet hakkı o nesnenin tümüne yayılmıştır. Ortaklar için başkasına devredilebilecek pay değil, ortaklığın tasfiyesinde pay almaya dayalı bir hak söz konusudur.

Ortak mülkiyetin Sona Ermesi

Ortak mülkiyet ortak malın başkasına geçirilmesi ya da ortaklığın kalkmasıyla sona erer. Bir ortağın ortak mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesini dava yoluyla isteme hakkı yoktur. Yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu’nda kat mülkiyeti kurulmasına elverişli bir binadaki ortak maliklerden her birine, ortaklığın giderilmesi davası açarak kat mülkiyeti kurulmasını sağlama olanağı tanınmıştır. Ortak mülkiyetin sona ermesinde kural olarak ortaklık çözülür ve ortak mal varlığı tasfiye edilir. Tersine bir kural olmadıkça ortak mülkiyete tabi malların bölünmesi paylı mülkiyet kurallarına göre yapılır.


Leave A Reply