Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

Ortaöğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS Ortaöğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı.

Advertisement

Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri

15-18 yaş gurubunu kapsayan ortaöğretim, öğrencilere bir meslek kazandırmayı ve onları yükseköğretim kurumlarına hazırlamayı amaçlayan eğitim devresidir. Ortaöğretim kurumları süre,amaç ve programlar açısından farklıdırlar.

Ortaöğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin önemi ve gerekçesi bu yaşlardaki öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçları karşılamada okuldan beklenen işlevlere dayanır. Ortaöğretim yani lise yılları ergenlik dönemine denk gelmektedir. Bu dönem ergenin kendini aradığı, değerler oluşturarak kimliğini belirlemeye çalıştığı bir dönemdir. Ergenler üzerinde yapılan araştırmalar bu dönemde onların çeşitli sorunlar yaşadığı ve yardıma ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin fiziksel ve cinsel değişimleri, değer ve tutumlardaki değişimler, bir meslek seçme, bir yaşam felsefesi oluşturma gibi amaçlar bu dönemde ergene belirsizliklerle ve kararsızlıklarla dolu bir süreç yaşatır. Tüm bu sorunlar ve gençteki merak ve değişim arzusu onu içki, sigara, uyuşturucu gibi madde bağımlılığı yaratabilecek alışkanlıklara itebilir. Macera tutkusu ve kötü alışkanlıklar onu suça teşvik edebilir. Ya da genç kimlik arayışı ve bir guruba ait olma gereksinimiyle çeşitli ideolojik grupların etkisinde kalabilir. Sağlıklı değerlendirme yapamadığı durumlarda gençlik enerji ve heyecanını olumsuz hedeflere yöneltebilir. Şiddet ve teröre yönelik grupların etkisine girebilir.

Ortaöğretim yılları, gencin kendisi için birtakım eğitsel hedefler belirlediği ve buna bağlı olarak planlar yapıp sistemli bir şekilde çalıştığı, belirgin ve kararlı bir hale gelen ilgi ve yetenekleri doğrultusunda birtakım mesleki planlar yaptığı ve yüksek öğrenime hazırlandığı bir dönemdir.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında genç için kendini rahat hissettiği, kendini rahatça ifade edebildiği, sağlıklı ilişkilere girebildiği, güvenli ve demokratik bir ortam hazırlanması gerekir. Bu da ancak öğrenciyi merkez alan, öğrenciyi tüm yönleriyle bir bütün olarak ele alan merkezinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yer aldığı bir anlayışla mümkündür.

Advertisement


Leave A Reply