Ortodoksluk Nedir?

0

Ortodoksluk nedir ne demektir? Ortodoksluk mezhebi ile ilgili olarak kısa ve genel bilgiler içeren yazımız.

ortodoks

Advertisement

Hıristiyan dininin başlıca mezheplerinden biridir. Katolikler, en büyük din başkanı olarak Papa’yı tanırlarken, Ortodokslar için en büyük din başkanı Fener Patriği’dir. İstanbul’ da, Haliç’teki Fener’de bulunan Ortodoks Patriği, böylece, Ortodoks mezhebinden olan Rumlar’ın, Yunanlılar’ın, Slavlar’ın en yüksek dini başkanıdır. Fener’dekine «Ortodoks Dünya Patrikliği» denir. Bundan başka Antakya, Kudüs, İskenderiye ve Moskova’da birer Ortodoks Patrikliği vardır.

Hıristiyanlar arasında yüzyıllarca süren anlaşmazlıklardan sonra, Ortodoks Kilisesi, 1054’te Vatikan’daki Roma Katolik Kilisesinden (Papalık’tan) ayrılmıştır. Ortodokslar Papa’nın ortaya dini kurallar koymadaki yanılmazlığını kabul etmezler. Bundan dolayı, iki kilise ayrıldıktan sonra, Papa’nın koyduğu kuralların hiçbirine Ortodokslar uymamışlardır.


Leave A Reply