Ortodonti Nedir? Ortodonti Ne Yapar?

0

Ortodonti nedir? Ortodonti dişlerde ne yapar? Ortodontinin çalışma yöntemleri, hakkında bilgi.

ortodontiOrtodonti; İnsanların aşağı omurgalılardan evrimi sırasında çenelerde gittikçe bir küçülme olmuştur. Buna karsı dişlerin sayısında fazla bir eksilme olmadığından, çok defa insan çenesinde dişler çok sıkışık bir duruma gelmişler, ya büyüyememişler veya sıradan dışarı çıkmışlardır. Bu durum çirkin ve hattâ zararlı olabilir. Durum belli olur olmaz, düzeltme yoluna gidilmelidir. Bu yapılmazsa çene kemikleri devamlı olarak zedelenmekte ve dişler dişetinden dışarı düzensiz bir halde çıkmaktadır. Görünüşü bozmaktan başka böyle düzensiz (çarpık) dişler, çiğneme işini de zorlaştırır ve bunun sonucu olarak sindirim bozuklukları baş gösterir. Diş hekimliğinin bu kusurları düzeltmeyle ilgili dalma ortodonti adı verilir.

Sıkışık bir durum gösteren dişler, genellikle süreli dişlerdir, çünkü bunlar süt dişlerine göre gelişme için daha az bir yer bulurlar. Bir veya bir kaç dişin çıkmasını önleyen sıkışıklık gereken diş ya da dişlerin, çıkarılması ile önlenebilir, fakat yanlış yönde çıkan dişler için daha şiddetli tedbirler almak gerekir. Böyle dişlerin eksenleri yavaş yavaş doğru duruma getirilmek üzere çevrilir ve bu iş için dişlerin etrafından geçen ve ağzın içine yerleştirilmiş olan bir levhaya bağlı bulunan metal veya plâstik bağlar kullanılır. Bağlar, dişler doğru yönü buluncaya kadar, zaman zaman sıkıştırılır. Bu muamele bir kaç yıl sürer, çünkü ancak dişler üzerine yapılacak sürekli ve hafif bir basınç istenilen sonucu verebilir.

Süt dişlerinin çekilmesinin süreli dişlerdeki sıkışıklığı ve bunun sonucu olan çarpıklığı önleyeceği düşünülebilirse de gerçek böyle değildir, tersine bu durum daha çok sıkışıklık yaratır. Süt dişlerinin küçük azı dişleri, süreli küçük azı dişlerinin ve köpek dişlerinin çıkmasından önce alınacak olursa, birinci süreli azı dişleri ve ikinci kesici dişler daha geniş bir yer kaplayarak gelişir ve böylece süreli köpek dişleri ve küçük azıdişleri iyice gelişebilmek için yeteri kadar yer bulamaz. Bu gerçek anlaşıldıktan sonra, eskiden yapıldığı gibi, bozuk sütdişi azılarını çekmekten vazgeçilmiştir. Bugün diş hekimleri bu dişleri çıkarmaktan çekinerek doldurulmaları yoluna gitmektedirler.


Leave A Reply