Oruç Çeşitleri ve Orucun Dereceleri Nelerdir?

0

Kaç çeşit oruç vardır, nelerdir? Haram olan oruç var mıdır? Orucun kaç derecesi vardır, nelerdir? Hakkında bilgi.

Oruç’un çeşitleri altıdır:

Advertisement

1. Farz olan oruçlar: Ramazan ayı orucu ve bu ayın kazası,

2. Vâcib olan oruçlar : Kefâret orucu, adak orucu, nâfile oruçlarından bozulanların kazâsı, itikâf adağının orucu,

3. Sünnet olan oruçlar: Farz ve Vâcib olmayan oruçlardır. Muharrem ayının dokuz ve onuncu günleri tutulan oruçlar gibi,

4. Müstehab olan oruçlar: Kamerî ayların on üç, on dört, on beşinci günleri tutulan oruçlar,

Advertisement

5. Mekruh olan oruçlar: Nevruz günü ve Muharrem ayının yalnız onuncu günü tutulan oruç,

6. Haram olan oruçlar : Ramazan bayramının ilk günü ile, Kurban bayramının dört günü oruç tutmak haramdır.

Oruç’un kaç derecesi vardır ve nelerdir?

Oruç: Tutanlara göre üç derecesi vardır :

1. Yalnız yemek, içmek, kadına yakın olmaktan uzak kalmaktır ki, buna avam orucu derler.

2. Birincide sayılanlarla beraber eli, dili, gözü, kulağı, ayağı ve bütün azâları da günâhlardan alıkoymaktır ki, buna havas orucu derler.

Advertisement

3. Orucun üçüncüsü ve en yüksek derecesi ikincikinden fazla olarak kalbi ve dimağı da Allah’tan ve Allâh’ın rızasından başka hiç bir şeyle meşgul etmemektir ki, buna havâssın havâssı, Peygamber’ler ve sıddıklar orucu derler.

Oruç, sâdece yemekten, içmekten kesilmek değil, oruç kötü sözlerden, azgınlıktan, nefse uymaktan da kesilmektir. Eğer bir kimse sana kötü bir sözle saldıracak olursa kendi kendine de ki : Ben oruçluyum, ben oruçluyum, deyip cevaplandırmamak lâzım. Çünkü derler ya : Ahmağın sözüne en iyi cevap susmaktır.


Leave A Reply