Oruç Nedir? Başka Dinlerde Oruç

1
Advertisement

Oruç neye denir? Orucun özellikleri, kuralları, farzları nelerdir? Oruç hangi dinlerde bulunur? Başka dinlerde nasıldır?

Oruç, müslümanlığın beş şartından biridir. Esası imsak vaktinden yani gün ağarmaya başladığı andan akşam ezanı vaktine yani güneş batıncaya kadar hiçbir şey yememek, içmemek, her türlü kötülüklerden sakınmaktır. Oruç Arabi aylardan ramazanda tutulur.

Kuran’da oruç hakkında şu ayetler vardır:
“Ey iman edenler! Oruç size farzolundu. Nasıl ki sizden öncekilere de farzolunmuştu. İçinizde her kim hasta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruca güçlükle dayananlar bir yoksul besleyerek fidye verirler. Fecirde günün aklığı gecenin karanlığından ayırdedinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın” (Bakara suresi)

Sahur; oruç tutanların imsaktan önce, geceleyin sabaha karşı yedikleri yemektir.

İmsak; Sahurdan sonra, oruca başlama zamanıdır. Sahur yemeğinin imsaktan önce bitirilmiş olması şarttır.

Advertisement

İftar; Akşam olup da oruç zamanı gelince yenilen yemektir. Oruç açma anlamına gelir.
İftar vakti de imsak gibi mevsime göre değişir. Oruç süresi de yılın mevsimine göre değişiktir. 12 saatten az bir süreye indiği gibi 18 saate kadar çıktığı da olur.

Başka Dinlerde Oruç:

Hristiyanlıkta iki çeşit oruç vardır. Birincisi şükran orucudur. Bunda, şaraba batırılmış ekmek, Hz. İsa’nın etiyle kanına benzetilerek, takdis edilir, kilisede yenir. İncil’de Hz. İsa’nın ağzından söylenmiş şu sözler vardır: “Sana vereceğim ekmek, benim etimdir… Benim etim gerçek bir besin, kanım gerçek bir içecektir.”

Bu oruçta Hristiyanlar, törenden en az üç saat önce yemek yer, iki saat önce de alkolsüz içki alabilir. Rahipler ise, tören geç saate rastlıyorsa alkolsüz içki alabilir. Törenin üç saat öncesinden itibaren yemek yenmez.

Advertisement

Hristiyanlığın ikinci orucu ekleziyastik (kiliseye mensup olan) oruçtur. Bu oruçta bütün gün bir tek ana yemek yenir, akşamleyin de kahvaltı edilir. Bu oruç yılda 4 gün tutulur.

Bu oruçları Katolikler tutar. Anglikanlar hariç, Protestanlar bunlar kabul etmez.

Museviler yılda bir defa Kefaret Günü’nde oruç tutarlar. Başka dini günlerin, tarihlerdeki önemli olayların yıldönümünde tuttuklar oruçlar da vardır.

Eski çağlarda, çeşitli inançlara bağlı kavimlerde de oruç vardı. Mesela Keltler oruç tutarlardı, buna karşılık, Teutonlar böyle bir birşey bilmezlerdi. Öte yandan eski Meksikalılar’la Perulular da Babilonyalılar’la Asurlular gibi oruca büyük önem verirlerdi. Eski Msırlılarda, Romalılarda oruç pek yaygın değildi ancak Romalılar Eski Yunan dini inanışının etkisine girdikten sonra sık sık oruç tutmaya başlamışlardır.

Advertisement

Hinduların çok sıkı bir oruç sistemi vardır. Budizmin ilkel şeklinde tam bir oruçtan çok bazı perhizler vardı. Sonradan bunlar tam oruç halini almıştır. Taoizmle Konfüçyanizm de de oruç vardır.


1 Yorum

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?