Oruç Sadece Aç Kalmak Değildir Konulu Yazı

0

Oruç Sadece Aç, susuz Kalmak anlamına gelmez, oruç tutan müslümanın sorumluluğu ile ilgili yazı, oruç hakkında yazı.

Oruç Sadece Aç Kalmak Değildir

Advertisement

Kötü söz söylemek, kötü hareketler yapmamak, nefse esir olmamak, gerçek dindarlığın koşullarındandır.

Gerçek dindarlık da eğitim ister. Dinin gereklerini yerine getirirken şekilci olmaktan kurtulmalıdır. Ama cahil kimseler bunu anlayamazlar; dini kendi nefsini düşünme, günahlardan kurtulma yolunda bir sığınak olarak kabul ederler. Kötü hareketlerde bulunanlar ve kötülüklerinde direnenler şeklen dinin gereklerini yerine getirmekle ebedi bir kurtuluşa ereceklerini sanırlar, hatta günahlardan sıyrılmış temiz bir insan olarak görmeye başlarlar kendilerini.

Böyleleri hiç şüphesiz iyi insanlar değildir; ancak, kendi kendilerini kandırmaktan öteye gidemezler. Büyük dinler insanları iyilik ve doğruluğa yöneltmek için ortaya çıkmıştır. Yalnız önemli olan, kalben iyiliktir. Önce kalbi ve ruhu ihtiraslardan arıtmalı, tutum ve davranışlara düzen vermeli, iradeye hakim olmalı, ondan sonra ibadete başlamalı. Allah’ın sahtekâr ve aç kullara ihtiyacı yoktur.

Advertisement


Leave A Reply