Örümcek Ağı Teoremi Nedir?

0
Advertisement

Örümcek Ağı Teoremi nedir, kimin teoremidir? Örümcek Ağı kuramı neyi anlatır, özellikleri, hakkında bilgi.

Örümcek ağı teoremi, cobweb teoremi olarak da bilinir, iktisatta, arz miktarını önceki üretim dönemlerindeki fiyatların belirlediği mal piyasalarında görülen dalgalanmaları açıklayan kuramdır. Bu tür dalgalanmalara, üretim kararının alınmasıyla nihai ürünün elde edilmesi arasındaki zaman farkının büyük olduğu dallarda, özellikle de tarımsal ürün piyasalarında rastlanır.

Arzın talebe gecikmeli olarak uyum sağladığı üç farklı durum yandaki şekillerde gösterilmiştir. Talep eğrisi TT, tüketicilerin çeşitli fiyatlarda satın alacakları mal miktarlarını, arz eğrisi AA ise üreticilerin çeşitli fiyatlarda piyasaya sunacakları miktarları gösterir. Birinci şekilde, ilk dönemdeki üretim miktarı OMı ise malın talep tarafından belirlenen fiyatı Fı olacaktır. Üreticiler bu yüksek fiyatı göz önüne alarak ikinci dönemde üretim miktarını Fı B2’ye çıkaracaklardır. Ama bu miktar düzeyindeki arz ve talebin etkisiyle mal fiyatı F2’ye düşecektir. Fiyat düşüşü nedeniyle üreticiler üçüncü dönemde üretimlerini azaltacaklardır. F2 B3 üretim miktarında ise tüketicilerin talebi fiyatın F3’e çıkmasına yol açacak ve dalgalanma bu biçimde sürecektir.

Eğer arz eğrisinin eğimi talep eğrisinin eğiminden büyükse, dalgalanma gittikçe azalarak iki eğrinin kesişme noktasında son bulur (azalan dalgalanma). Tersi durumda, şiddetlenen dalgalanma görülür. Eğimlerin aynı olması durumunda ise sürekli dalgalanma ortaya çıkar.

Advertisement

Leave A Reply