Osman Gazi Hayatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı İmparatorluğunun köklerini atan Osmanlı beyliğinin kurucusu olan Osman Gazi hayatı hakkında bilgiler. Osman Gazi dönemi

Osman GaziOsman I. (OSMAN GAZİ, OSMAN BEY), Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve devlete adı verilen ilk hükümdar (Söğüt 1258 – 1326). Padişahlık dönemi: 1299-1326. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun’dur.

Advertisement

Oğuzların Bozok kolundan Kayı Boyu’ na bağlı olan Osman Gazi’nin aşireti Anadolu’da Söğüt yöresine yerleşti. Babasının ölümü üzerine de boyun beyi oldu (1281). Ahi şeyhi Edebali’nin kızı Mal (Mahun) Hatun ile evlendi. Bu eşinden, kendinden sonra beyliğin başına geçecek olan Orhan Bey doğdu. Osman Bey önceleri Bizans tekfurla-rıyla iyi ilişkiler kurdu. Uygun zamanda İnegöl tekfuru üzerine yürüdü ve onu Ermeni Derbendi’nde (Pazaryeri) yenilgiye uğrattı (1284). Savaştan sonra İnegöl’ün yakınlarındaki Kolaca (Kolça) Kalesi Osmanlıların eline geçti. İnegöl tekfuru, Karacahisar tekfu-ruyla birlikte Osman Bey’in üzerine yürüdüler. Domaniç yakınlarındaki Erice (Ekizce) savaşını da Osmanlılar kazandı. Bu savaşta ağabeyi Savcı Bey öldü (1288). Osman Bey, İnegöl Kale-si’ni ele geçirdi. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesut, Osman Bey’in Bizans sınırında gösterdiği başarıyı kutlayarak sancakla birlikte bağımsızlık simgesi olan tuğ, alem, kılıç ve gümüş takımlı bir at gönderdi. Böylece Osmanlı Beyliği, Anadolu Selçukju Dev-leti’ne bağlı bir beylik durumuna geldi. Karacahisar ile Yarhisar tekfurlarının Osman Bey’in üzerine yürümeleri, Ka-racahisar’ın Osmanlıların eline geçmesiyle sonuçlandı (1291). Sakarya Irmağı aşılarak kuzeyindeki topraklara akınlar düzenlendi. Osman Bey, sürekli gelen konar-göçerleri, ele geçirdiği bölgeleri yerleştirdi. Yakın dostu Har-mankayası tekfuru Köse Mihal durumu Osman Bey’e bildirince Bizanslıların düğün alayını bastılar ve düşmanı yenilgiye uğrattıkları gibi, Yarhisar tekfurunun kızı Holophira’yı (Nilüfer) da oğlu Orhan Bey ile evlendirdi. Daha sonra Bilecik, ertesi gün de Yarhisar kuşatıldı ve ele geçirildi. Turgut Alp komutasındaki kuvvetler de İnegöl’ü Osmanlı topraklarına kattı (1298).

İlhanlıların Anadolu istilaları sırasında birçok göçebe aşiretle bazı ünlü komutanlar Osman Bey, 1299’da bağımsızlığını ilan etti. Yönetimi altında bulunan kent ve kaleleri örgütledi. Çeşitli yerlere kadılar, subaşılar ve öteki görevlileri atadı, yeni alınan yerlere de sipahiler gönderdi. Kendi ailesini Şeyh Edebali ile birlikte Bilecik Kalesi’ne yerleştirdi. Yenişehir ve Yundhisar ele geçirildikten sonra Köprühisar’a akın yapıldı. Kendisine karşı Bizanslı tekfurlarla işbirliği yaptığı ileriye sürülen amcası Dündar Bey’i okla öldürdü. Tehlikenin büyüdüğünü gören tekfurlar Osmanlı Beyliği’nin üzerine yürüdülerse de İzmit yakınlarındaki Bophaeon (Koyunhisarı) Kele-si’nin önünde yapılan savaştı düşman yenilgiye uğradı. Bu çatışmada Osman Bey’in öteki ağabeyi Gündüz Alp ile yeğeni Aydoğu’nun yanı sıra büy.ük kayıplar verildi. Kestel ve Bednos tekfurları da savaşta öldürüldü. Bu ayada Harmankayası tekfuru Köse Mihal Müslümanlığı kabul ederek Abdullah Mihal adını aldı. Bu katılmayla daha da güçlenen Osman Bey, Lefke, Me-kece, Geyve ve Akhisar kelelerini de ele geçirdi (1313), 1314’te Bursa’yı kuşattı. Osmanlılar kısıtlı olanaklarla kalenin ele geçirilmeyeceğini anlayınca Bursa surlarının hemen yanına iki palanga yapıldı. 1317’de Bizans’a karşı yeni bir harekâta girişildi. Akyazı ve izmit çevresi ele geçirildi. Bu harekâtın ardından yaşlı ve hasta olan Osman Bey, son birkaç yılını Yenişehir’ de geçirdi. Bundan sonra askeri harekâtı oğlu Orhan Bey yönetmeye başladı. Orhan Bey 1321’de Mudanya’yı aldı. Çevrede karşı koyacak güç kalmadığı için yeniden Bursa üzerine dönüldü. 1326’da Bursa’mn ele geçirilmesinden birkaç gün önce Osman Bey öldü. Cenazesi önce Söğüt’e, Bursa’nın alınmasından sonra da vasiyeti üzerine adına yaptırılan Gümüşlü Kümbet’e gömüldü.Yerine oğlu Orhan Bey geçti.


Leave A Reply