Osmaniye İli Hakkında Bilgi

0

Osmaniye ili nerededir? Osmaniye ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

osmaniyeOSMANİYE;

Advertisement

Yüzölçümü: 7.837 km2.
İlçeleri: Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale.

Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde il ve aynı ilin merkezi kenttir. Kuzeyden Adana’nın Kozan İlçesi ve Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi, doğudan Gaziantep’in islahiye İlçesi, güneyden Hatay’ın Dörtyol İlçesi, batıdan Adana’ nın Kozan ve Ceyhan ilçeleriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; İl topraklarına doğudan giren Nur Dağları’nda yükselti 2.000 m’ye, güneydoğuda Kösür Dağı’nda 1.800 m’ye ulaşır. Kuzeyde Güneydoğu Toroslar’ın uzantıları olan Dibek ve Turan dağlarının güney eteklerinde yükselti 1.300-1.500 m arasında değişir. İlin öteki kesimleri Çukurova’nın verimli topraklarıyla kaplıdır. Kuzeyde yaylalar egemenken batıda Ceyhan Ovası’nın doğu bölümüne geçilir. Çevrede 500-600 m yüksekliğinde tepeler görülür. Ceyhan Ovası’nda yükselti 15-100 m’ye düşer. Ceyhan Irmağı il topraklarını boydan boya geçer, aynı adı taşıyan ovanın sulanmasında büyük önem taşır. Akçasu, Ilısu, Savrum ve Kesiksuyu Ceyhan’ın başlıca kollarıdır. Kesiksuyu üzerinde yer alan barajdan sulama amacıyla yararlanılır.

İklim ve Bitki Örtüsü; İlin genelinde Akdeniz iklimi egemen olmakla birlikte dağlık alanda bu etki giderek azalır; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 18°C, yağış tutarı 750-850 mm’dir.

Advertisement

Nur Dağları yamaçlarında sedir, sakızağacı, defne, mersin ve yükseklerde kızılçam ağaçları görülürken ilin kuzey kesiminde tarım ve yerleşim alanlarının genişlemesi yüzünden orman örtüsü (makilikler) yükseklere çekilmiştir. Yer yer dağınık meşe, kızılçam ve karaçam kümelerine rastlanır. Irmak boylarında yapılan kavakçılık gelişmektedir.

Ekonomisi; ilçe ekonomisinin temelini tarım (buğday, pamuk, arpa, soya yerfıstığı, turunçgiller, üzüm) ve hayvancılık (koyun, keçi) oluşturur. Yaz aylarında hayvanlar sürüler halinde yaylalara çıkarılır. Linyit başlıca yeraltı kaynağıdır. Küçük ölçekli endüstri tesisleri (çırçır, tarım araç-gereçleri, un, tuğla-kiremit) dışında endüstri gelişmemiştir; dokuma ürünleri yurt dışına satılır.

Tarihi; Bulunduğu konum itibariyle bölgenin önemli yerleşimlerinden biri olan il merkezinin kuruluşu Geç Hitit dönemine kadar uzanırsa da esas kuruluşu, 1865’lerde göçerlerin zorunlu yerleşime geçmelerine rastlar. Adana’ nın önemi nedeniyle gelişimini ağır sürdüren il merkezi, Cumhuriyetin ilanından sonra 1933’te Adana İli’ne bir ilçe olarak bağlandı. Zaman içinde nüfusun artmasıyla birlikte 24 Ekim 1996’da il yapıldı.

Tarihsel Eserler; İl toprakları içinde en önemli tarihsel yerleşim alanı günümüzde bir açıkhava müzesi olan Karatepe kalıntılarıdır. Bir Geç Hitit kenti olan bu yerleşmede Hitit hiyeroglifi ve Fenike yazısı ile yazılmış çift dilli yazıtlar gün ışığına çıkartılmıştır (İÖ 800’ler). Karatepe’nin karşısında yer alan Domuztepe’de de aynı döneme ait kalıntılar ele geçmiştir. Kent merkezinde sözü edilmeye değer herhangi bir tarihsel eser yoktur. Bölgede yer alan birkaç kale kalıntısı şöyle sıralanabilir: Toprakkale, Kastabala, Hemite, Savranda.

Advertisement


Leave A Reply