Osmanlı Akçesi

0
Advertisement

Akçe nedir? Osmanlı Akçesi ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Orhan Gazi'nin bastırdığı ilk akçe

Orhan Gazi’nin bastırdığı ilk akçe

Osmanlılar devrinde gümüş paraya akçe denirdi. Osmanlı Türkleri kendilerinden önceki devletlerin kullandıkları dirhem ve dinar birimini kabul etmeyerek bastıkları gümüş paraya «akçe-i Osmani» demişlerdir. Isfahan Selçuklularında da akçe adı ile para kesilmiştir.

Akçe önceleri altı kırat ağırlığında idiyse de sonraları bu miktar daha da düşmüştür. XX. yüzyılın başlarına kadar para birimleri şöyleydi: 1 kuruş = 10 para, 1 para = 3 akçe, 1 akçe = 3 pul. Kuruş para birimi olmadan önce, birim vazifesini akçe görüyordu. 30.000 akçeye «1 kise» (kese) denirdi. Kese de akçe adedi bakımından değişikliğe uğramış, zaman zaman 20.000, 50.000, hatta 80.000 akçe 1 kese sayılmıştır.

Akçe sözü doğrudan doğruya para anlamında da kullanılmıştır. «Kalp akçe», «geçer akçe», «ak akçe», «çürük akçe», «çil akçe» gibi. Bu arada bir de atalar sözü vardır ki daima kullanırız: «Ak akçe kara gün içindir.»


Leave A Reply