Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Özeti

1

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra İmparatorluk haline geldiği yükselme döneminin önemli aşamaları ve olayları hakkında bilgi.

Osmanlı Devleti Ankara Savaşı’nda yaşanan yenilgiden sonra toparlanma devrine girmiştir. Devletin kuruluştan Ankara Savaşına kadar geçen süredeki önemli olayları için TIKLAYIN.

* Ankara Felâketi’nden İstanbul’un Fethi’ ne (1402-1453) — Bundan sonraki 51 yılda Osmanlı padişahları, Yıldırım‘ın son yıllarındaki güce erişmek siyasetini güttüler, bunu başardılar. I. Mehmet, imparatorluğu toparladı, yeniden kurulan Anadolu Beylikleri’ne kendisini onların üstünde bir egemen hükümdar olarak tanıttı. Oğlu II, Murat, bu işe devam etti; Osmanlılar’a karşı yapılan V. ve VI. Haçlı Seferleri olan Varna ve İkinci Kosova savaşlarında da birleşik Avrupa ordularını yok etti. Böylece, Tuna iyice tutuldu; Eflâk (Güney Romanya) zaten Yıldırım devrinden beri Türk himayesindeydi.

II. Mehmet tahta geçtiği zaman, Karamanoğulları, İsfendiyaroğulları gibi son beylikler, her an Türk imparatorluğuna katılacakları günü bekler durumdaydılar. Artık Osmanlı devleti, kesin şekilde dünyanın en güçlü devleti olmuştu, dünya imparatorluğunun temellerini atmaya hazırlanıyordu. İstanbul’un Fethi bu temeli attı.

* Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurulması (1453-1595) — Bundan sonraki 142 yılda imparatorluk gittikçe artan bir hızla büyüdü. Fâtih‘in 1481’de 2 milyon km2 olarak bıraktığı devlet, III. Murat çağında 20 milyon km2’ye erişti. Kırım alınarak Moskova’nın güneyine dayanıldı. Anadolu tamamen Osmanlı idaresi altında birleştirildi. Trabzon İmparatorluğu da yıkılarak, Anadolu’da Türkleşmemiş, İslâmlaşmamış hiçbir yer bırakılmadı. Doğudan gelen Akkoyunlu ve Safevi Türk imparatorlukları, Anadolu’nun doğusunu bile Osmanlı’dan koparamadılar.

Gene bu devirde Yunanistan’ın alınması tamamlandı. Karadeniz de, Ege de, Türkiye’nin birer gölü oldu. Yavuz Sultan Selim 8 yıl içinde atalarının devletini üç kat büyüttü. Osmanlı İmparatorluğu sınırlarını Orta Afrika’ ya, Habeşistan’a, Hint Okyanusu’na kadar götürdü; halifelik sanını Abbasiler’den alarak İslâm âlemine egemen oldu.

Kanuni Dönemi

Yavuz’un oğlu Kanuni Sultan Süleyman Macaristan’ı, Irak’ı aldı. Kuzey Afrika fethedildi. XVI. yüzyıl, Türk tarihinin en haşmetli yüzyılıdır. Bugünkü Batılı tarihçilerden bazısı o yüzyıla «Türk Yüzyılı» derler. Osmanlı İmparatorluğu’ndan başka, İran’da Safevi, Hindistan’da Timurlu, Türkistan’da Şeybanlı Türk imparatorlukları, dünyanın egemeni durumundaydılar. Avrupa, en dar sınırlarına itilmişti. Türk denizciliğinin bu büyük yüzyılında Akdeniz’de Türk egemenliği mutlak ve kesin oldu.

III. Murat devrinde Kafkasya ile Doğu İran da fethedildi. Lehistan Krallığı himayeye alınarak Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfuzu Baltık’a kadar çıktı. Fas Arap imparatorluğu himayeye alınarak Atlas Okyanusu’na erişildi ve Portekiz haritadan silindi.


1 Yorum

Leave A Reply