Osmanlı Devleti Saray Örgütü Hakkında Bilgi ve Saray Teşkilat Yapısı

0
Advertisement

Osmanlı saraylarındaki teşkilat yapısı ve işleyişi hakkında kısa bilgi. Osmanlı Devletindeki muazzam saray teşkilatı hakkında bilgiler.

Osmanlı Devleti Saray Örgütü Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti Saray Örgütü Hakkında Bilgi

Saraylar, İstanbul’un fethinden sonra, geniş bir örgütlenme düzenine girdi. Osmanlı saray örgütünün tüm ayrıntıları Topkapı Sarayı’nda görülür; çünkü Fatih Sultan Mehmet, Sarayburnu’nda Topkapı Sarayı’nı yaptırınca, Osmanlı merkez yönetim birimleri, burada yeniden belirlendi.

Topkapı Sarayı, Osmanlı merkez yönetimine uygun olarak Birûn, Enderûn ve Harem olmak üzere üç bölümden oluşmuştu. Birûn (dış) bölümü, Babı-hümâyûn ile Babüssaade arasındaydı, bunun dış bölümünde, yani Birinci Avlu’da, Darphane, Deâvi Kasrı ve bekçi koğuşları vardı.

İkinci avlu ise, Babüsselam ile Babüssaade arasındaydı ve burada, askere ulufe dağıtımıyla bayram ve tahta çıkış törenleri yapılırdı. Bu avlunun batı kenarında Kubbealtı, onun arkasında ise Harem kesimi bulunurdu. Doğusunda ise, mutfaklar sıralanırdı. Babüssaaade’den Enderun‘a (iç) geçirilirdi. Buradan hemen Arz Odası’na girilirdi. Enderun’ un sağ yanında, eczane, Enderun Mektebi, seferli koğuşu ve Hazine’i Hümayun, sol yanda ise, Emanet-i Mukaddese (Kutsal Emanetler) dairesi, Hazine Kethüdalığı Dairesi, Has Oda ve Enderun ağalarının odaları bulunurdu.

Üçüncü bölümü oluşturan Harem ise, padişahların yaşadığı ve harem halkının içinde barındığı özel bölümdü. Kendine özgü bir yönetimi ve gizemliliği bulunan Harem, Osmanlı Devleti’nde gündelik yaşamın dışında, sıkı bir disipline sahipti. Burada cariyeler yetiştirilir, harem ağaları, valide sultanlar ve padişah çocukları, kendi iç düzenleri çerçevesinde özel yaşantılarını sürdürürlerdi. İçerde yalnızca ak harem ağaları ile siyah harem ağaları görev yapabilir, başka erkekler buraya giremezdi.

Advertisement

Leave A Reply