Osmanlı Devletinde Güzel Sanatlar

0

Osmanlı Devleti’nde sanat anlayışı. Osmanlı Devletinde güzel sanatların gelişimi, önemli eserler, Osmanlı mimarisi, önemli camiler hakkında bilgi.

Süleymaniye Camisi

Süleymaniye Camisi

Osmanlı Devletinde Güzel Sanatlar;

Osmanlı mimarisi Kuruluş Dönemi boyunca Selçuklu mimarisinin etkisi altında kalmıştır. Bu döneme ait en tanınmış eserler; İznik’teki Hacı Özbek Camii, Bursa’daki Orhan Bey Camii, Ulu Cami ve Yeşil Cami‘dir.

Bu dönemdeki eserler klasik dönem Osmanlı mimarisinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Osmanlı klasik dönem mimarisinin ilk önemli örneği, İstanbul’daki II. Beyazıt Camii‘dir. Klasik dönem mimarisinin en önemli eserleri Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye ve Selimiye Camileri ve külliyeleridir.

Lale Devri ve Sonrası

XVIII. yüzyılda Lale Devri‘nden itibaren mimaride Avrupa etkisi görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde Avrupa mimarisinde kullanılan Rokoko ve Barok tarzları Osmanlı ülkesindeki geleneksel eserlere uygulanmıştır. XVIII. yüzyılın en tanınmış mimari eserleri; Topkapı Sarayı girişindeki III. Ahmet Çeşmesi‘dir. Bu dönemde yapılmış bir çok eser, Patrona Halil İsyanı‘nda yıkılmıştır.

Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı

XIX. yüzyılda Osmanlı mimarisinde çok hızlı bir değişim görülmüştür. Bu dönemde, daha çok Avrupa tarzında yapılmış saraylar mimariyi şekillendirmiştir. Dolmabahçe , Çırağan, Beylerbeyi ve Yıldız Sarayları bunlara güzel birer örnektir.

XX. yüzyılda milliyetçiliğin de etkisi ile, yeni bir mimari tarz denenmiştir. Neo Klasik Üslup denilen bu mimari kalıcı olamamıştır.

Diğer Güzel Sanatlar

hat sanatı

Bunlardan başka, Osmanlı Devleti’nde süsleme, hat, tezhib, minyatür, ebru, ciltçilik ve çinicilik gibi sanat dalları da büyük bir gelişme göstermiştir.

İslam dininde yasak olması nedeniyle resim ve heykel sanatı yaygın olmamıştır. Buna rağmen XIX. ve XX. yüzyıllarda Sultan Abdülmecid ve Osman Hamdi Bey, dünyaca tanınan ressamlar arasına girmişlerdir.


Leave A Reply