Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Katılma Nedenleri

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinin altında yatan sebepler ve oluşan durumlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

1. Dünya Savaşı'nı anlatan bir propaganda haritası...

1. Dünya Savaşı’nı anlatan bir propaganda haritası…

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yeni çıkan Osmanlı Devleti başlangıçta tarafsız kaldı, savaşa katılmadı. Ekonomi zayıf, halk yorgun idi. Bazı devlet adamlarına göre, savaşa girmeyip tarafsız kalmak en güvenilir yoldu.

Advertisement

İtilaf (anlaşma) devletleri, Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını istiyordu. Nedeni;

Osmanlı Devleti savaşa katılmazsa İngiltere’nin uzak doğuya giden yolu güvenlik altında olacak ve yeni cepheler açılmayacaktı. İtilaf devletleri, Osmanlı Devleti’ne kapitülasyonları kaldırabileceklerini söylediler.

Almanya ise Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Nedeni, Osmanlı Devleti;

► Rusya’yı üstüne çekerek Doğu Avrupa cephelerinin ferahlamasına yardım edecekti.

Advertisement

► Süveyş kanalının denetimini ele geçirirse, İngiltere sömürgelerine giden yol kapanmış olacaktı.

► Anlaşma (itilaf) devletlerini İran ve Irak petrollerinden yoksun bırakacaktı.

► Halifelik nüfuzundan yararlanarak İngiliz sömürgelerindeki müslümanları da etkileyecekti.

İktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi’nin ileri gelenlerinden Enver Paşa Alman taraftarı idi. Almanya Savaşı kazanacak Osmanlı Devleti de son zamanlarda kaybettiği toprakları belki geri alabilecekti. Enver Paşa ve arkadaşları bu düşüncelerle Almanya ile bir anlaşma yaptılar. Akdeniz’de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslav isimli Alman savaş gemileri Osmanlı Devleti’ne sığındı. Osmanlı Devleti gemilere Yavuz ve Midilli adı verildi. Gemiler Karadeniz’e çıkıp Rus limanlarını topa tuttular. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmiş oldu. (1914)


Leave A Reply