Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girmesi

0

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme sebepleri nelerdir? Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Savaşa Sokma Nedenleri


OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRMESİ

Advertisement

Osmanlı Devleti, önce savaşa katılmayıp tarafsız kalmayı yeğledi. Balkan Savaşı’nın bitiminden ancak bir yıl geçmişti. Devlet perişan ve yoksuldu. Halk bitkindi.

Anlaşma Devletleri de Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istiyorlardı. Böylece Ortadoğu yolu güvenlik altında olur, yeni cepheler açılmazdı.

Almanlar, Osmanlı Devleti’nin kendi saflarında savaşa girmesi için ortam hazırlıyorlardı.

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Savaşa Sokma Nedenleri

Advertisement

a. İngiliz ve Rus birliklerinin bir kısmı, Osmanlı cephesine kayacak, böylece Almanya’nın yükü azalacaktı.

b. İmparatorluğun jeopolitik özelliği, savaşta bir üstünlük sağlayabilirdi.

c. Anlaşma Devletleri’nin, Boğazlar yoluyla Rusya’ya yardım etmeleri de önlenmiş olacaktı.

d. Almanlar, Osmanlı halifesinin İslam dünyasındaki manevi etkisinden yararlanmayı umuyorlardı.

e. Osmanlı topraklarından yararlanarak İngilizlerin, sömürgelerinden yararlanmalarını engellemek ve Musul-Kerkük petrollerinden yararlanmak, Almanların diğer amaçlarındandı.

• Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesi halinde, daha önce kaybettiği topraklarını geri alabileceği düşünülüyordu.

Advertisement

Çoğunluk, savaşa girilmesine karşı olduğu halde, Enver Paşa’nın başını çektiği bir grup Almanlarla gizli bir anlaşma imzaladı.

İki Alman savaş zırhlısının (Goben ve Breslav) İngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı Devleti’ne sığınması üzerine Osmanlı Devleti, bu iki gemiyi satın aldığını açıkladı. Anlaşma Devletleri, Osmanlı Devleti’ne, bu gemilerdeki Alman askerlerinin memleketlerine gönderilmesi halinde kapitülasyonları kaldıracaklarını ve paraca yardımda bulunacaklarını bildirdiler.

Osmanlı Devleti kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti. Anlaşma Devletleri buna da razı oldular. Buna rağmen Enver Paşa’nın talimatlarıyla bu iki gemi Karadeniz’e açılarak Rus limanlarını topa tutmaya başlayınca; Enver Paşa ve Almanların oldu bittisi yüzünden Osmanlı Devleti de savaşa girmiş oldu (3 Ekim 1914).


Leave A Reply