Osmanlı Devrinde Yaşanmış Garip Olaylara Örnekler

0

Osmanlı devri hayatında yaşanmış olan garip olaylara yer verilen olaylara örnekler veren yazımız. Osmanlı döneminden garip ve ilginç olaylar.

Osmanlılarda Kalem

Osmanlılarda Kalem

Osmanlı devrinde devlet dairelerine «Kalem» denirdi. Kalemde bütün memurlar uzun yazı rahlelerinin önünde şiltelere bağdaş kurarak otururlardı. Kalemin kayıt defterleri sandıklarda, işlem görmekte olan evrak da torbalarda saklanırdı. Kalemde, memurlar okullarda olduğu gibi rahlelerin önünde çalışırlar aynı zamanda, gene o zamanın okullarında olduğu gibi, sıkı bir inzibat altında bulundurulurlardı. Aşırı derecede terbiyeli, sıkılgan, pısırık kimselere «kalem efendisi» denilmesi de bundan doğmuştur. Osman Gazi‘den Atatürk’e adındaki eserden alınmış olan yukarıdaki resimde kalemde memurların çalışması görülüyor.

Çekirgelere Emirname

Türk Tarih Kurumu’nun «Belleten»inde yayımlanmış bir belgeden öğrendiğimize göre bir kadı 1788 yılında, halkın şikâyeti üzerine çekirgelere emirname yayınlamıştır. Bu garip emirnamede şunlar yazılıdır:

«Ey adı çekirge olan kuşlar, siz ki Allah’ın nebatatını yemek suretiyle zararlı olmaktasınız. Halk bu yüzden sizlerden şikâyetçi olduğu için bu mektup gönderildi. Aldığınızda aklınızı başınıza toplayıp bir daha böyle zararlar yapmayınız; yaparsanız, sizi Allah’a havale ederim.»

Kolonya Necasettir

Numan adlı bir vatandaş, kolonya ve lavanta kullanmanın şer’an caiz olup olmadığını Meşihat Dairesi’nden yazılı olarak sormuş, kendisine şu cevap verilmiştir.

«Lavanta ve kolonya ve. bunların emsalinde ispirto denilen madde vardır. İspirtodan da şarap yapılır. Onun için bu nevi ıtriyatın alınıp satılması ve kullanılması şer’an caiz değildir. Aynı zamanda bunlar necasetten sayıldığı için namaz kılanın vücudunda, elbisesinde veya namaz kıldığı yerde bulunursa, o namazın iadesi lâzım gelir.»

Kadı Rolü Yasak

1921 yılı şubat ayının 20. günü Kütahya Kızılay şubesi bir müsamere tertip ediyor. Bu müsamerede oynanacak piyeste kadı rolü vardır. Halktan biri İstanbul Fetva Eminliği’ne şöyle bir curnal gönderiyor: «Bura Hilâl-ı Ahmer mümessili, içinde kadı rolü de bulunan bir piyeste sahnede maskaralıklar yaptırdı.»

İstanbul Fetva Emmliği’nden gelen ve aslı arşivlerimizde bulunan cevapta şöyle deniliyor:

«İşbu arzıhal mütalâa olundu. Maskaralık eden mümessille orada hazır bulunup bu maskaralıklara bilâihtiyar gülen ve onu alkışlayan Müslümanlara iman ve nikah tazelemek lazım olur.»


Yorum yapılmamış

  1. Şahin Doğan on

    Gerçekten ilginç bilgiler var ancak bunların sadece cımbızla çekilerek yazıldığını unutmamak gerekir. Bu haliyle Osmanlı’yı ve inancı kötülemek çok kolay gibi görünüyor çünkü.

    Çekirge felaketi Osmanlı köylüsüne epey zarar vermiştir. Bu konuda topyekün bir çalışma başlatılmış ve çok fazla yöntem denenmiştir. Emirname de bunlardan biridir. Aynı olay Kıbrıs’ta da yaşanmış ve onlar da ellerine ikonaları alarak dua etmişlerdir. Şaşılacak veya Osmanlı’nın inancını sorgulayacak bir durum yok yani. Ayrıca çekirgelerin tren yollarına yapışıp, trenlerin ilerlemesini engellemesi bu felaketin boyutu hakkında fikir verebilir.

  2. “Osmanlı niçin bağıra bağıra battı gitti” diyenlerin ibretle okuması gereken bir yazı olmuş bu çekirge emirnamesi!!!

Leave A Reply