Osmanlı Donanması Gemi Çeşitleri ve İsimleri

0

Osmanlı Donanması ile ilgili bilgiler. Osmanlı donanmasındaki gemi çeşitleri, özellikleri nelerdir ve bu gemiler hakkında bilgi.

Osmanlı Donanması Gemi Çeşitleri ve İsimleri

Osmanlı donanmasına bağlı olan çeşitli gemiler hem yelkenle, hem de küreklerle hareket ederlerdi. Gemiler kürek sayısına göre: Kalyon, kadırga, kalite, baştarde, çektiri gibi isimler alırlardı. Bunların içinde en büyükleri kalyonlar idi. Bunlar yelkenle hareket ederlerdi. Her kalyonda iki sıra top bulunur ve 2 000 asker ve tayfa taşınırdı. Kalyonlar zamanımızın ağır savaş gemilerine benzerlerdi.

Osmanlı Kalyonu

Bir Osmanlı Kalyonu. Resimde geminin büyüklüğü belli olmakta ve yan tarafında iki sıra top görülmektedir. Kalyonlar bir devrin en büyük savaş gemileri idi. Osmanlılar bütün savaş ve ticaret gemilerini kendileri yaparlardı.

Osmanlı donanmasının komutanına genel olarak Kaptanı derya, ya da sadece Kaptan Paşa derlerdi. Bundan başka donanmanın daha küçük parçalarını yöneten kaptanlar ve Reis denilen amiraller de bulunurdu.

kadırga

Kadırga

Osmanlı Tershaneleri

Osmanlılar bütün gemileri kendileri yaparlardı. En büyük tersanelerimiz İstanbul, Gelibolu ve İzmitteydi. Hatta Yükselme Devrinde Venedikliler bile gemilerini bizim tersanelerimizde yaptırırlardı.

Osmanlı donanması, savaş olsun olmasın, her yıl ilkbaharda Akdeniz’e açılırdı. Sonbahara kadar denizlerde dolaşır ve kış gelmeden İstanbul limanına girendi. Deniz savaşına; önce şiddetli bir top ateşiyle başlanır, daha sonra gemiler birbirlerine rampa ederek yan yana gelirler tıpkı karada olduğu gibi silâh ve baltalarla savaşırlardı.

Osmanlı donanmasının bir parçası sayılan Cezayir, Tunus ve Trablus gemileri de savaşta donanmamıza katılırlar, savaş olmadığı zamanlarda ise Akdeniz ve Atlas okyanusunda korsanlık ederlerdi.

Osmanlı donanması en kuvvetli zamanında 300 parça çeşitli savaş gemisine sahipti.

XVI. yüzyılda dünyanın en kuvvetli bir donanmasına sahip olan Osmanlılar, XVII. yüzyıldan itibaren bu alanda da eski kudret ve kuvvetlerini kaybettiler. Hele Gerileme Devrinde donanmamız çok zayıfladı.


Leave A Reply