Osmanlı Dönemi Mimari Özellikleri ve Dönemleri Nelerdir? (Kısaca)

0
Advertisement

Anadolu’da Osmanlılar Döneminde yapılan mimari eserler nelerdir? Osmanlı devletinin mimarisi, özellikleri, hakkında bilgi.

Sultanahmet Camii

Sultanahmet Camii

Türk mimarlığının en güzel eserlerini vermiş olan Osmanlı mimarlığı başlıca altı bölüme ayrılır:

1. — Başlangıç Devri (Bursa Üslûbu) :

İmparatorluğun kuruluş yıllarından başlıyarak XV. yüzyılın sonuna kadar gelen bu süre içinde Osmanlı mimarlığında önce Selçuklu mimarlığının etkileri görülür, sonraları kendine has bir özellik kazanmaya başlar. Bu devrede Bursa’da, Manisa’ da, İstanbul’da çeşitli eserler meydana getirilmiştir. En önemli dini mimarlık eserleri Bursa’da Ulu Cami (1379-1399), Alâettin Paşa Camisi (1339), Yıldırım Bayezit Camisi (1389), Yeşil Cami (1415-1422); Edirne’de Eski Cami (1404), Muradiye Camisi (1428-1462); İstanbul’da Fatih Camisi (1462)dir.

Fatih Camii

Fatih Camii

2. — Yüksek Devir (Klâsik Üslûp):

XVI. ve XVII. yüzyıllarda devam eden klâsik üslûp devrinde Osmanlı mimarlığının en yüce eserleri yaratılmıştır. Edirne’deki Selimiye’den İstanbul’daki Süleymaniye’ye varıncaya kadar sayısız sanat eserleri bu devirde yapılmıştır.

Selimiye Camii

Selimiye Camii’nin eski bir çizimi…

3. — Lâle Devri (Lâle Üslûbu):

Devrin çiçek merakının mimarlığa da geçtiği yapılarda göze çarpar. Bu devirde daha çok çeşmeler, sebiller, köşkler yapılmıştır. Bu devir 1700′ den 1730’a kadar sürmüştür.

4. — Nizam-ı Cedit Devri (Barok Üslûbu):

1730’dan XIX. yüzyılın başlarına kadar süren bu üslûpla da İstanbul’da çok güzel eserler meydana getirilmiştir (Barok).

Advertisement

5. — Tanzimat Devri (Ampir Üslûbu):

1875 yılına kadar sürmüştür. Fransa’da Napoleon devrinde meydana çıkan üslûbun etkilerini taşır. Başlıca örneği Sultan Mahmut Türbesi’dir.

II. Mahmut Türbesi

II. Mahmut Türbesi

6. — Yeni Türk Devri (Yeni Klâsik Üslûp):

Bu devre 1875’ten 1923’e kadar sürer. Avrupa etkisiyle Türkiye’ ye giren Barok, Ampir gibi üslûplara bir tepki olarak doğan, Türk mimarlığının özelliklerini yeniden canlandırmaya çalışan bu üslûbun ilk güzel örneği Çırağan Sarayı’dır. Mimar Kemalettin Bey tarafından yapılan Bostancı Camisi, Vakıf Hanları, Mimar Vedat Bey’in yaptığı Büyük Postahane bu tarzın en önemli örnekleridir.

Bugünkü mimarlığımız, daha çok, son yıllarda Batı’da gelişmiş modern mimarlığın etkisi altında bulunuyor. Bununla birlikte, klâsik Türk mimarlığının özelliklerini taşıyan modern yapılar da kurulmuştur. İstanbul Üniversite yapıları bunun en güzel örneklerinden biridir.


Leave A Reply