Osmanlı Dönemi Müzik Sanatı – Önemli Müzisyenler ve Eserleri

0

Osmanlı dönemi müzik sanatı hakkında kısa bilgi ve o dönemin müzisyenleri ile ilgili olarak yine kısa bilgiler veren sayfamız.

Osmanlı Müzik Sanatı

Osmanlı Dönemi Müzik Sanatı

17. yüzyıla kadar, icra edilen müzik eserlerinden günümüze çok az eser kaldı. Ancak IV. Murat’ın İran seferleri sonucunda, İstanbul’a getirdiği bazı müzisyenler Osmanlı-Türk müziğinin gündeminde yeni boyutlar ortaya koydular.

Osmanlı zevk ve düşünüşüne uygun eserler, 17. yüzyıldan sonra çoğaldı. Abdülkadir Meragi’nin etkisinin her bakımdan görüldüğü Osmanlı müziği bu yüzyılda, Batı notalarının benzerinin kullanılmasıyla yazılı hale geldi. Ali Ufkî ile Kandemiroğlu’nun notalama sistemi, Irtî, Çömlekçizade, Zakiri Hasan Efendi gibi, bu yüzyıl bestecilerinin eserlerinin günümüze kadar gelmesine yardımcı oldu. Daha sonraki yıllarda ise, besteci ve beste sayısı hızla arttı.

Hamamizade İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Sadullah Ağa, Küçük Mehmet Ağa, 18. yüzyılda değerli eserler bestelediler. 19. yüzyılda (Neoklasik dönem) Dellalzade İsmail Ağa, Zekâi Dede, Mustafa İzzet Efendi, Tamburi Ali Efendi, Latif Ağa, Hacı Arif Bey, Şemsettin Ziya Bey, Mahmut Celalettin Paşa ve Tamburi Cemil Bey gibi üstadlar, bugün de etkileri süren besteciler oldu.


Leave A Reply