Osmanlı Öğretim Kurumları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

0

Osmanlı Devleti öğretim kurumları hakkında kısa bilgilendirme yazısının yer aldığı sayfamız. Medreseler hakkında kısa bilgi.

Osmanlı Öğretim Kurumları

Osmanlı Öğretim Kurumları Hakkında Kısa Bilgi

Öğretim Kurumları : 1331’de açılan ilk medreseden sonra, padişahlar da medrese yapımına önem verdiler. Padişahların yaptırdığı medreseler, İstanbul’un fethinden sonra, daha büyük boyutlara ulaştı. Sultanî adı verilen bu medreselerin en önemlileri, Fatih Sultan Mehmet‘in yaptırdığı Sahn-ı Seman ile, Kanuni Sultan Süleyman‘ın yaptırdığı Süleymaniye Darühladisi idi.

Bu medreselere, ülkenin hemen her yerinden öğrenciler gelir, tanınmış müderrislerin önünde yıllarca öğrenim gördükten sonra devlet kademelerinde hizmete girerlerdi. Medreselerde, İslâmi program sürdürülürdü. Tefsir, fıkıh, hadis, tıp, riyaziye, kelam, coğrafya, tarih ve benzeri dersler, gelişen bir çerçevede öğretilmişti.

Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda büyük mali olanaklara kavuşunca, medreselerin açılması canlılık kazandı. Birçok büyük kentte yeni medreseler yapıldı. Ancak bunların çoğu, ortaçağ anlayışında bir öğrenim programını sürdürmekten başka bir şey yapmadılar. Osmanlı medreseleri, 17. yüzyılda durgunluk içine girdi, geriledi; bu yüzden 18. yüzyıları sonlarından başlayarak ülkede, Avrupa tarzında okulları açılmaya başlandı. Medreseler de işlevlerini, imparatorluğun yıkılışına kadar sürdürdüler. Camilerde ya da camilerin yakınlarında mahalle mektepleri açıldı. Sarayda, özenli bir eğitimin söz konusu olduğu Enderun Mektebi vardı. 19. yüzyıldan sonra da yabancı dillerde eğitim yapan bazı okullar açıldı. Aynı yüzyılda sivil personel gereksinmesini karşılayacak olan meslek okulları sistemine gidildi. Bunları izleyen yıllarda da, İstanbul’da darülfünun (üniversite) açıldı.


Leave A Reply